Skretanje pažnje sa neuspeha NATO

Živadin Jovanović

31. 05. 2019. u 19:24

Скретање пажње са неуспеха НАТО

Grdelica - ilustracija zločina protiv čovečnosti

NATO je propagandom želeo da skrenu pažnju sa neuspeha svoje krvave agresije, da skrenu pažnju sa činjenice da ubijaju civile, uništavaju civilnu infrastrukturu, uništavaju gradove, mostove širom Jugoslavije...

VEĆINA TV intervjua za vreme NATO agresije odvijala se sa terase pasarele koja povezuje zgradu RTS sa Pionirskim domom u Takovskoj broj 2, gde je, do zločinačkog bombardovanja zgrade RTS 23. aprila 1999. bio instaliran satelitski bim-odašiljač.

Drugi intervjui i direktna uključivanja u informativne emisije stranih televizija realizovani su iz studija RTS. Nemali broj intervjua tokom agresije NATO dat je u zgradi SMIP. Nekoliko dana pre bombardovanja zgrade Saveznog ministarstva odbrane i Generalštaba, kada je ujedno ozbiljno oštećena i zgrada SMIP, kancelarija ministra bila je privremeno smeštena u zgradi hotela "Palas", na Obilićevom vencu, a potom u adaptiranoj zgradi u Bulevaru mira broj 26 gde su takođe primani strani novinari i TV ekipe. Neke od američkih televizija imale su, kraće ili duže vreme tokom agresije NATO, svoje improvizovane studije u hotelu "Interkontinental" odakle sam takođe dao nekoliko intervjua.

Intervju američkoj TV mrežn NVS (En-Bi-Si) Beograd, 18. april 1999. godine, nekoliko dana pre bombardovanja RTS:

Pitanje: Gospodine ministre, jednostavno pitanje. Kada će srpska vojska i paravojne jedinice prestati ubijanje i silovanje na Kosovu?

Odgovor: Nema osnova za takve optužbe. Pre svega, svi građani u Jugoslaviji su bezbedni, slobodni i ravnopravni. Nema ubijanja, silovanja, nikome nisu uskraćena bilo koja ljudska, manjinska ili građanska prava. Ove optužbe predstavljaju samo propagandu NATO koja ima za cilj opravdavanje flagrantne agresije protiv Jugoslavije, kao suverene evropske države. Nigde u Jugoslaviji nema paravojnih snaga, uključujući Kosovo i Metohiju.

Pitanje: Prema organizaciji Human Rights Watch, visokom komesaru UN za izbeglice i današnjem izdanju "Vašington posta", 15 muškaraca albanske nacionalnosti je hladnokrvno ubijeno, zatim su prekriveni senom, poliveni benzinom i spaljeni. Postoje nebrojena svedočenja očevidaca o ovakvim zverstvima koje su počinile snage srpske vojske i paravojne jedinice.

Odgovor: To su najobičnije izmišljotine NATO propagande. Oni žele da skrenu pažnju sa neuspeha njihove krvave agresije protiv Jugoslavije, da skrenu pažnju sa činjenice da ubijaju civile, uništavaju civilnu nnfrastrukturu, uništavaju gradove kao što su Beograd, Priština, Kragujevac, mostove širom Jugoslavije... To se ne može sakriti. To je zločin protiv čovečnosti, zločin protiv mira. Oni će odgovarati za ove zločine.

Pitanje: Koliko trupa se trenutno nalazi na Kosovu?

Odgovor: Ja nisam ministar odbrane, niti načelnik Generalštaba, tako da ne mogu da odgovorim na to vaše pitanje. Ali, u svakom slučaju, dovoljno da se suprotstavimo agresiji NATO i SAD u ovom delu naše zemlje.

Pitanje: Dozvolite da vam pokažem neke satelitske snimke iz vazduha na teritoriji Kosova. Ovo je slikano u martu, vidi se ravno tlo. Nekoliko nedelja kasnije, vidi se gomila zemlje, tako da se ozbiljno sumnja da su to masovne grobnice u kojima su sahranjeni ljudi.

Odgovor: Žao mi je, ali ne pratim vaš program. Možete svašta (na ekranu) da pokazujete, ali vaša administracija neće moći da izbegne odgovornost za nezakonitu agresiju protiv Jugoslavije. Nikad neće biti opravdanja za to. Koliko sam shvatio, administracija ima teškoća da opravda proteklih 26 dana vazdušnih napada širom Jugoslavije, uništavanje privrednih objekata, ubijanje ljudi širom zemlje. Ona, naravno, pokušava da uveri američko javno mnjenje da ovde rade nešto dobro. Oni vrše samo zlodela. Ako imate satelitske snimke i tehničke mogućnosti, kako onda vaše snage nisu izbegle bombardovanje kolone izbeglica i ubijanje 75 nevine dece, žena i starih lica pre nekoliko dana na Kosovu i Metohiji? Ako su vaše snage tako precizne, kako onda ne mogu da izbegnu ubijanje ljudi ovde, u ovom delu Evrope?

Pitanje: Gospodine ministre, kažete da ne znate koliko ima pripadnika srpske vojske na Kosovu i kategorično tvrdite da uopšte nije bilo ubijanja, sakaćenja ili silovanja? Ko je onda organizovao vozove i autobuse kojima je preko 700.000 etničkih Albanaca proterano sa Kosova?

Odgovor: Slušajte, ja od vas ne tražim da mi kažete koliko imate trupa u Teksasu, ili kakvim snagama raspolažete kada bombardujete Kartum ili Kabul ili bilo koje drugo mesto, Somaliju i slično. Ovo je suverena zemlja i odluka o tome koliko će trupa biti raspoređeno u određenom delu zemlje je suverena odluka ove zemlje. Ne tražimo dozvolu od vas ili bilo kog drugog koliko ćemo snaga rasporediti da se odbranimo od agresije SAD i NATO. Pitanje je, dakle, zašto učestvujete u ovoj krvavoj i zločinačkoj agresiji protiv Jugoslavije? Šta dobro može da se izrodi iz bombardovanja i uništavanja gradova širom Jugoslavije? Vi spominjete vozove i autobuse. Šta je sa onim vozom koji je NATO bombardovao u Grdelici, kada je ubijeno 55 putinka. To je bio jasan signal i ilustracija ovog zločina protiv čovečnosti, kao i ono što se desilo u još mnogo gradova u ovom delu Evrope.

Pitanje: Da li ste spremni za kopneni rat?

Odgovor: Kao što ste mogli i sami da se uverite tokom ovih 26 dana agresije, spremni smo snažno da branimo svoju zemlju i tako ćemo nastaviti. Možete biti sigurni da možemo da se odupremo svim napadima i svim vrstama agresije. Mislim da vaše snage, da administracija SAD n komandanti NATO, treba da izvuku pouke iz dosadašnjih neuspešnih vazdušnih napada i agresije koja traje već 26 dana. Ako preduzmu neke nove akcije, to će biti samo dokaz neuspeha, ali neuspeh za neuspehom neće prikriti ovaj zločin, a to je nezakonita agresija administracije SAD i NATO protiv Jugoslavije.

Pitanje: Da li će Srbija ikada ukloniti svoje kopnene snage sa Kosova?

Odgovor: Ovo je pitanje na koje odgovor daju nadležni organi Srbije i Jugoslavije, a ne bilo koji strani faktori. Kao što sam već rekao, Jugoslavija ne traži od vas ili bilo koga drugog dozvolu u vezi s tim kako će raspoređivati svoje odbrambene snage. Da li vi od bilo koga tražite dozvolu šta ćete da radite sa svojim trupama u vašoj zemlji, na Aljasci i u drugim državama? Ne, zato što ste suvereni. I Jugoslavija je suverena. Činjenica da je manja i slabija ne značn da je manje suverena. Zadržaće svoje snage, onoliko koliko je potrebno i dovoljno da bi se oduprla nezakonitoj agresiji. Dok vi ne prekinete agresiju, dok administracija SAD ne odlučn da obustavn ovu nezakonitu, krvavu i neuspešnu agresiju protiv Jugoslavije i dok se snage NATO ne povuku iz susednih zemalja, sa naših grannca, iz Makedonije i Albanije, Jugoslavija će zadržati dovoljan broj trupa da se odbrani.ISTORIJA EVROPE I SVETA

PITANjE: Još jednom, gospodine ministre, istorije radi, tvrdite da srpska vojska, odnosno paravojne snage, nisu ubile nikoga na Kosovu niti primorale bilo koga da napusti Kosovo? Odgovor: Ovo je istorija za vas koliko i za druge. Ovo je svetska istorija, istorija Evrope. Nije samo na vama da pitate i ocenjujete, i mi imamo pravo na ocene i pitanja. Zaustavite ovu krvavu agresiju i povucite se odavde. To ne služi ničemu dobrom, niti za Amerikance, niti za Evropu ili svet, jer to što nam danas činite je protivzakonito, protiv mira i čovečnosti, protiv Povelje UN. Suštinsko pitanje je da se zaustavi agresija, a ne da pažnju odvlačite nekim drugim pitanjima.
SUTRA: "Matematika" Larija Kinga

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije