Laneno ulje i mladi sir kao lek

Ivona Živković

13. 10. 2015. u 18:11

Ланено уље и млади сир као лек

Dr Johana Budvig sredinom prošlog veka

Taloženje neadekvatnih masti na zidovima krvnih sudova je i glavni uzrok srčanog udara. A to je danas u modernom svetu bolest broj jedan

U SVOJIM biohemijskim istraživanjima, doktorka Johana Budvig se najviše bavila mastima i uljima dokazujući da industrijski obrađene masti i ulja razaraju ćelijsku membranu (prljaju je) i smanjuju električni napon u ćelijama, što vremenom rezultira mnogim hroničnim bolestima. Najrasprostranjenije su bolesti srca, krvnih sudova, dijabetes, tumori i najveći broj takozvanih degenerativnih bolesti.

Pošto je jezgro ćelije uvek pozitivno naelektrisano, a ćelijska membrana negativno, u ćeliji je tako stvoreno magnetno polje. Zbog neadekvatnog odnosa u naelektrisanju, neke obrađene (rafinisane) masti umesto da se rastvore u vodi i privuku u ćeliju (apsorpcijom preko membrane), one se talože na spoljnom delu membrane. Razlog za ovo je što hemijska obrada nezasićenih masti menja njihove osobine, jer iz njihovih molekula uklanja polje elektrona. Ovo polje elektrona membrana ćelije mora imati da bi se masti rastvorile i prošle membranu. Sposobnost masti da se sjedinjuje sa proteinimakako bi se postiglo rastvaranje u vodi u svim tečnostima tela - tako je razorena.

"Ćelijska baterija (mitohondrija) je mrtva jer elektroni u tim mastima nisu više aktivni i ne mogu uploviti u kapilare i proći kroz finu kapilarnu mrežu", zapisala je dr Budvig. "Bez adekvatnog metabolizma masti, svaki vitalni organ u svojoj funkciji je pogođen. To uključuje generacije novih ćelija. Naše telo proizvodi preko 500 miliona novih ćelija dnevno".

DR BUDVIG je došla do zaključka da u rastu novih ćelija mora postojati dipolarnost između električno pozitivnog jezgra (nukleusa) i električno negativne ćelijske membrane sa njenim visoko nezasićenim masnim kiselinama. U vreme ćelijske deobe i nove ćerke ćelije moraju sadržati dovoljno elektronima bogate masne kiseline na površini ćelijske membrane kako bi se kompletno podelile iz stare ćelije. "Kada je taj proces prekinut, telo počinje da umire. U suštini svekomercijalno obrađene masti i ulja zatvaraju električna polja ćelije dopuštajući da smrtonosne bolesti nastanu u organizmu. Najpre nastaju problemi sa cirkulacijom krvi što se kasnije razvija u mnoge druge bolesti".

Odličan primer za to su tumori.

"Tumor se formira obično na sledeći način: u tim delovima tela koji su domaćin mnogim procesima rasta ćelija, u koži i membranama, žlezdanim organima, na primer, jetri i pankreasu i crevnom sistemu - tu se proces deobe ćelije zaustavi zato što nedostaje dipolarnost. Aktivne masti na površini membrane nisu prisutne i supstanca postaje neakvivna pre nego što se proces deobe završi. Tada se formira tumor", tvrdila je doktor Budvig.

FARMACEUTSKI PROFIT HEMOTERAPIJA sa DMSO (Dimethylsulfoxide) bi ugrozila farmaceutski profit jer bi smanjila prodaju mnogih hemikalija plus dopunskih lekova koji ublažavaju razorne posledice hemoterapije. Naime, nakon primene klasične hemoterapije, sledi i terapija od posledica hemoterapije. Period hospitalizcije bi bio kraći, pa bi bolnice ostale uskraćene za naplatu boravka, dnevnice za lekare bi bile manje... Sve to bi na globalnom tržištu smanjilo dobit medicinskog biznisa za nekoliko stotina miliona dolara. Zato se i ovaj način lečenja i dalje smatra alternativnim.

Ona je smatrala da se ovaj proces može preokrenuti jednostavno pružanjem organizmu adekvatne hrane koja ispravlja zaustavljenproces rasta i deobe ćelije. To čini i da se tumor i tumori na kraju rastvore.

Dr Budvig je otkrila da kada se kombinuju laneno ulje, koje ima elektronima bogate nezasićene masti, i mladi kravlji sir, koji je bogat sumpor-proteinom, hemijska reakcija koja nastaje čini da ulje bude rastvorljivo u vodi i lako apsorbovano u ćelijsku membranu.

DOKTORKA Budvig o tome je napisala: "...ono što nam treba su elektronom bogate visoko nezasićene masti. Trenutak kada dve nezasićene dvostruke veze reaguju zajedno u masnom kiselom lancu, imaju umnožen odnosno jači efekat i u visoko nezasićenom mastima, takozvanim linolinskim kiselinama, pokreće se polje elektrona, jedno istinsko električno punjenje koje može brzo biti sprovedeno izvan ćelije u telo, tako uzrokujući punjenje žive supstance - posebno u mozgu i nervima. Upravo su te visoko nezasićene masne kiseline koje igraju odlučujuću ulogu u funkciji respiracije u telu. Bez tih masnih kiselina, enzimi u udahnutom vazduhu ne mogu da funkcionišu i stvara se zagušenje, čak i kada se daje ekstrakiseonik, na primer u bolnicama. Nedostatak ovih visoko nezasićenih kiselina parališe mnoge vitalne funkcije. Ne možemo opstati bez vazduha i hrane i ne možemo opstati bez tih masnih kiselina - dokazano je odavno".

"Elektroni u našem telu služe kao rezonantni sistemi za sunčevu energiju i oni su istinski deo života. Čovek je antena za sunčevu energiju. Međusobno dejstvo fotona i sunčevih zraka i elektrona iz semenovog ulja u našoj hrani, rukovodi svim vitalnim funkcijama u telu", zapisala je doktor Budvig.

Ali umesto da veći deo dana provodi na suncu, današnji čovek najveći deo dana mora da provede u zatvorenom prostoru - kancelariji, fabrici u automobilu, u kući. Da li je u tom slučaju i naše napajanje energijom bitno smanjeno? Da li je onda lečenje u bolnicama, često sa veštačkom ventilacijom i daleko od sunca - korisno ili štetno? Odgovor svako može sam izvesti.

Ove korisne masti se danas komercijalno prodaju kao kompleks omega 3, ali setite se da one moraju delovati sinergijski sa svim ostalim elementima.

Nažalost, taloženje neadekvatnih masti na zidovima krvnih sudova je i glavni uzrok srčanog udara. I to je danas u medernom svetu bolest broj jedan.

U hemoterapiju i radijaciju doktor Budvig nikada nije verovala: "Odlučno izjavljujem da uobičajeni bolnički tretmani danas, u slučaju rasta tumora, najizvesnije vode pogoršanju bolesti i ubrzavaju smrt, a kod zdravih ljudi brzo prouzrokuju kancer".

BUDVIG dijeta ima svoj vrlo precizan protokol i svi koji žele da je koriste moraju se strogo pridržavati.

Iz svega iznetog videli ste kako elektrobiohemijski proces u organizmu napravljen da funkcioniše perfektno. Tako se i popravka ovog procesa mora sprovesti u perfekciji. Napomenućemo samo da se mora koristiti laneno ulje čija je svežina očuvana držanjem u frižideru, a ne na polici. Precizan protokol ove dijete se može naći na internetu i u knjigama dr Budvig. On obuhvata i namirnice koje se u vreme dijete moraju izbeći. Doktorka Budvig takođe preporučuje da se uvek koristi sirovo neobrađeno mleko i to najbolje kozje. U pasterizovanom mleku su praktično svi korisni enzimi uništeni.

Postoji još nekoliko zanimljivih terapija u borbi sa kancerom koje nećemo detaljnije analizirati, samo ćemo ih pomenuti. To je terapija sa DMSO (Dimethylsulfoxide), koja spada u hemoterapiju.

Umesto glikoze, ovde se kao mamac koristi DMSO koji hemijski može da se veže za izvesne vrste otrova koji se koriste u hemoterapiji i onda DMSO (koji uvek precizno cilja samo kancerozne ćelije) odvuče otrov pravo u kanceroznu ćeliju. I ubije je. Samo nju.

Konvencionalna hemoterapija cilja na brzorastuće ćelije, a to nisu samo ćelije raka već sve brzorastuće ćelije u organizmu (kao npr. ćelije u korenu kose ili na sluzokoži usta i creva...). Klasična hemoterapija očito ne cilja samo kancerozne ćelije, ali u praksi se najviše koristi.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije