Nemačka nudi Solun!

Dušan Glišović

ponedeljak, 14. 05. 2012. u 20:00

Немачка нуди Солун!
Jugoslavija dobila povlašćeni status članice Pakta. Šta su srpski novinari prećutali u izveštajima

DOPISNIK "Vremena" je pisao da se "ni do poslednjeg trenutka" nije znalo pod kojim uslovima će Jugoslavija prići Paktu. Jugoslovenski novinari su jedino mogli da kažu svojim stranim kolegama da će to biti pod uslovima sadržanim u garancijama. "Najzad, posle dugog čekanja" u Žutu salu dvorca "Belvedere" ušli su potpisnici Pakta. Na devet baroknih stolica za dugačkim stolom seli su Cvetković i Ribentrop, Cincar Marković i Čano, i poslanici Japana, Slovačke, Rumunije, Mađarske i Bugarske. Posle čitanja Protokola, potpisan je Pakt i uručene garantije. Cvetković je svoj govor čitao na srpskohrvatskom, potom je pročitan na nemačkom, a onda je Ribentrop održao govor.

Prvo je potpisan Protokol o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu između vlada Italije, Japana i Nemačke, s jedne, i vlade Jugoslavije, sa druge strane, čime je Jugoslavija pristupila Trojnom paktu, osnovanom 27. septembra 1940. u Berlinu, i to "u Beču, 25. marta 1941. godine, u IX godini fašističke ere i datuma koji odgovara 25. danu trećeg meseca XVI ere Šove".

Protokol od tri člana koji su usvojile vlade triju osnivača Trojnog pakta i Jugoslavija sadrži konstataciju da Jugoslavija pristupa Paktu (član 1), da Jugoslavija učestvuje u radu tehničkih odbora Pakta ukoliko pitanje koje se raspravlja dodiruje interese Jugoslavije (član 2) i da je Protokolu priložen tekst Pakta (član 3).

KAO NA POGREBU U Mermernoj dvorani dvorca "Belvedere" Hitler je pozdravio okupljene, a zatim je u čast jugoslovenskih državnika priredio ručak, kojem je prisustvovao i "kraljevsko-jugoslovenski poslanik u Nemačkoj g. dr Ivo Andrić". Ručak je protekao u "tmurnoj atmosferi", čemu je doprinelo to što su do Hitlera sedeli Čano i Ošima, koji osim maternjeg nisu govorili drugi jezik, a Hitler nije znao njihov, te je ručak nalikovao "obedu posle sahrane", na kome su Jugosloveni odavali "sažaljiv utisak". I Hitleru se atmosfera tokom jugoslovenskog pristupanja Paktu učinila "kao pogreb".

Zatim je potpisan Trojni pakt, koji predstavlja nacrt "novog poretka" prema zamisli njegova tri osnivača, i prema kome "rešenje trajnog mira jeste u tome da svaka nacija na svetu dobije prostor na koji ima pravo". Italiji i Nemačkoj pripada vođstvo u stvaranju novog poretka u Evropi, a Japanu u Aziji. Uloga ostalih članica Pakta svedena je na učešće u radu "zajedničkih stručnih odbora". Paktom je zagarantovana samostalnost u ugovornim i političkim pojedinačnim odnosima između članica i Sovjetske Rusije. Pakt je imao važnost od deset godina, sa mogućnošću produženja.

U posebnoj pismenoj noti predsedniku jugoslovenske vlade Ribentrop je u ime nemačke vlade i u saglasnosti s vladama sila Osovine izjavio da vlade sila Osovine neće tokom rata "uputiti zahtev da se odobri prolaz i prevoz transporta trupa preko jugoslovenske teritorije", a u drugoj noti, samo u ime nemačke vlade, potvrdio da će "u svako doba respektovati suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije". Cvetković je takođe u pisanom obliku uručio Ribentropu izjavu da osim garancija o suverenitetu i teritorijalnom integritetu, kao i o zabrani prolaza i transporta trupa, druge garancije neće objavljivati bez prethodne saglasnosti vlada Osovine.

Potom su razmenjene posebne nemačke i italijanske note, a kao odgovor na njih jugoslovenske potvrdne note kojima je Jugoslaviji potvrđen poseban status unutar Pakta. On se sastojao od: nemačkog i italijanskog priznavanja "suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jugoslavije", odricanja Italije i Nemačke od jugoslovenske vojne pomoći, osim ako jugoslovenska vlada ne odluči da "je u njenom interesu da uzme učešća u vojnim operacijama sila Osovine", i izjave da vlade članice Pakta neće od Jugoslavije zahtevati "da dozvoli prolaz ili prevoz trupa preko jugoslovenske državne teritorije". Uz to prilikom novog određivanja granica na Balkanu "vodiće se računa o interesu Jugoslavije za teritorijalnu vezu sa Jegejskim morem, proširivanjem njenog suvereniteta na grad i luku Solun".

Što se slova na papiru tiče, Jugoslavija je mogla da bude zadovoljna. Dobila je povlašćeni status članice Pakta.

Čitalac "Vremena" je bio detaljno informisan. Osim ugovornih obaveza Pakta, objavljeni su u celosti govori Cvetkovića, koji je rekao da je Jugoslavija pristupila Paktu "u nadi da obezbedi svoj mir i budućnost" i Ribentropa, u kome je napomenuo da Nemačka na Balkanu "nema ni teritorijalnih, ni političkih interesa".

Za razliku od nemačkih, srpski izveštači su izostavili da je Ribentrop na početku ceremonije rekao da je Jugoslavija izrazila želju da pristupi Trojnom paktu, a da su sile članice Trojnog pakta i njima priključene države udovoljile toj želji.

U srpskim izveštajima izostale su Ribentropove optužbe na račun Engleske. Ribentrop je pozdravio Jugoslaviju kao novu članicu Pakta i istakao bezuspešan trud Jugoslavije da se ostvari prijateljski sporazum između Nemačke i Engleske, te više puta optužio Englesku za rat.

"Felkišer beobahter" doneo je 26. marta opširan izveštaj o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu u severnonemačkom i u bečkom izdanju, u kojima se u uvodniku Izjašnjenje za novi poredak Teodora Betigera, stručnjaka za englesku politiku u nacističkoj štampi, ironično prikazuje neuspeh engleske politike prema Jugoslaviji, zbog čega odluku jugoslovenske vlade i namesnika Pavla treba "utoliko više ceniti".

Posle potpisivanja Pakta, Hitler se rukovao sa svakim članom jugoslovenske delegacije. Poslanik Paul Karl Šmit predstavio je Hitleru Danila Gregorića rečima da je on "pobornik za ovo što je danas ovde svršeno". A Paulu Otu Šmitu, glavnom prevodiocu, pošlo je za rukom da popije sa Cvetkovićem čašicu šljivovice, u šta su se njih dvojica svojevremeno kladila ako dođe do jugoslovenskog pristupa Paktu.

(Nastaviće se)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (5)

Zoran

15.05.2012. 08:24

"U srpskim izveštajima izostale su Ribentropove optužbe na račun Engleske. Ribentrop je pozdravio Jugoslaviju kao novu članicu Pakta i istakao bezuspešan trud Jugoslavije da se ostvari prijateljski sporazum između Nemačke i Engleske, te više puta optužio Englesku za rat." Znači ovde se krije tajna navalentnog Tonija Blera da se 1999 godine kopneno napadne Srbija.No, Klinton je odbio njegovu sumanutu ideju.

Realista

15.05.2012. 18:35

Jednom recju "Trojni pakt"je bio povoljniji za Jugoslaviju nego sporazum koji je jedan nas bivsi ministar spoljnih poslova "onomad "potpisao sa NATO om!Potpisao s paktom a dobicemo patku!

komandant 1001

23.05.2012. 17:55

Nije baš da je protokolarni susret srpskih predstavnika sa Nemačkim pri potpisu "Pakta" bio "pogrebski", jer je Hitler već pre utanačio dogovor pakta sa Princom Pavlom kojeg je dočekao sa najvećim počastima na železničkoj stanici u Berlinu, kada mu je predočio stav Nemačke za status Srbije, dodelivši Srbiji Solun, ako bude neutralna, jer je on osetio kakav je srpski ratnik lično u 1ww.

Vukasin82

16.07.2012. 21:52

ovaj pakt je bio odličan u poređenju sa onim što je Vuk Drašković potpisao sa NATO-paktom... Hitler je bio mila majka u poređenju sa današnjim Amerima... a izgleda nas je i volio dok nam je davao Solun, a ovi nam oteše Kosovo... e kako smo mi glup narod, spreman da kad god zatreba izgine za interese Engleza...tužno, zaista tužno...

Mite

16.10.2012. 09:14

Sloveni su pokušavali da osvoje Solun.Zapisi Svetog Nikole, gradonačalnika Soluna ; (iako je Rim podelio Makedoniju, nije asimilirao makedonce).. Kasnije su sloveni počeli da se mešaju sa solunjanima (makedoncima) i postepeno ih asimilirali. Solun nije uspeo da osvoji prvi slovenski car Samuil, tek car Dušan. Kad su osmanlije proterane bilo je ambicija da Solun pripadne Srbiji. Bugarska je bila lakoma da izme i Solun, pa u 2 balkanskom ratu gubi i Makedoniju; ponovo pokušava u ww2.