Dolazi Jagnje Božje

sreda, 14. 01. 2009. u 00:00

Долази Јагње Божје
Ja sam glas vapiju?eg u pustinji - rekao je Jovan sveštenicima

KAD su Judejci iz Jerusalima poslali u Vitaniju svoje sveštenike da utvrde ko je Jovan Krstitelj, pitali su ga:
“Jesi li ti Hristos?”
“Ja nijesam Hristos.”
“Šta, dakle? Jesi li ti Ilija?”
“Nijesam.”
“Jesi li ti prorok?”
“Ne.”
A oni mu rekoše: “Ko si? Odgovor moramo da damo onima koji nas poslaše. Šta kažeš o samom sebi?”
“Ja sam glas vapijućeg u pustinji. Poravnite put Gospodnji, kao što kaza Isaija Prorok.”
A izaslanici bijahu od fariseja i zapitaše ga: “Zašto, dakle, krštavaš, kad ti nijesi Hristos, ni Ilija, ni prorok?”
Odgovori im Jovan: “Ja krštavam vodom, a među vama stoji onaj Koga vi znate. To je onaj Koji preda mnom bi, Kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući.”
Sutradan je Isus došao u ovo mesto. Kad je Jovan video da mu prilazi, rekao je: “Gle, Jagnje Božije Koje uzima na Se grijehe svijeta! Ovo je onaj za Koga rekoh: Za mnom dolazi Čovjek Koji preda mnom bi, jer prije mene bijaše. I ja Ga ne znadoh, ali da se javi Izrailu, zato dođoh ja da krštavam vodom.”
I posvjedoči Jovan, govoreći: “Vidio sam Duha gdje silazi kao golub sa neba i ostade na njemu. I ja ga ne znadoh, ali Onaj Koji me posla da krštavam vodom, On mi reče: “Na koga vidiš da silazi Duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava Duhom Svetim. I ja sam vidio i zasvjedočio da je On Sin Božiji.”
Sjutradan opet stajaše Jovan i dvojica učenika njegovih. I, ugledavši Isusa gdje ide, reče: “Gle, Jagnje Božije!”
I čuše oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom. A Isus, obazrevši se i vidjevši ih, gdje idu za Njim, reče im: “Šta tražite?”
A oni mu rekoše: “Ravi, što prevedeno znači ’učitelju’, gdje stanuješ?”
Reče im: “Dođite i vidite!”
I otidoše i vidješe gdje stanuje. I ostaše kod Njega onaj dan. A bijaše oko desetog časa. A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i odoše za njim, bijaše Andrej, brat Simona Petra. On nađe najprije brata svojega Simona i reče mu: “Našli smo Mesiju, što prevedeno znači Hristos...“
Apostol Luka ove događaje ovako opisuje:
“A kako je narod iščekivao Hrista, svi pomišljahu u srcima svojim za Jovana: “Nije li on Hristos?” Odgovaraše Jovan svima, govoreći: “Ja vas krštavam vodom, ali ide za mnom jači od mene kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U njegovoj ruci je lopata i očistiće gumno svoje i skupiće pšenicu i žitnicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim”. I mnogo još drugo, tješeći ih, propovijedaše narodu Jevanđelje.”
Apostol Luka dalje svedoči:
“I otide glas ovaj o (čudima koje učini Isus) po svoj Judeji i po svoj okolini. I javiše Jovanu učenici njegovi za sve ovo. I pozva Jovan dvojicu od učenika svojih i posla ih Isusu. Došavši, pak, ti ljudi k Njemu, rekoše: “Jesi li ti Onaj koji će doći ili drugoga da čekamo?”
A u taj čas On iscijeli mnoge od bolesti i od rana i od zlih duhova i mnogima slijepima darova vid. I, odgovarajući, Isus reče im: “Idite i kažite Jovanu što vidjeste i čuste: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propovijeda se Jevanđelje. I blažen je onaj koji se ne sablazni o Mene!”
A kad otidoše učenici Jovanovi, poče Isus narodu govoriti za Jovana: “Šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku koju ljulja vjetar? Nego šta ste izišli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskim su dvorovima. No šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem i - i više od Proroka. Ovo je onaj za koga je pisano: ’Evo, ja šaljem angela svoga pred licem Tvojim koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom’. Jer vam kažem: Nijedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja, a najmanji u Carstvu Božijem veći je od njega.”

MONOGRAFIJA
Feljton je napravljen prema knjizi ”Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji” (Izdavači ”Svetigora” i Kompanija ”Novosti”) i može se naći na kioscima u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj po popularnoj ceni od 360 dinara.
(Nastaviće se)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije