Piše: Budimir Potočan
PREMA delimično objavljenoj Mininoj prepisci mogu se jasno rekonstruisati porodične prilike posle Vukove smrti. Mina je odgajala sina Janka u Beču i brinula o ostareloj majci koja je i sama sve više poboljevala. Dimitrije, kao jedini Vukov muški naslednik, bio je, kao inženjerijski kapetan i profesor fortifikacije u Srbiji na dobro plaćenom oficirskom položaju. Osim toga, on se posle očeve smrti starao o imanju "Lagator" kod Loznice od 70 jutara zemlje, kao i o posedu u Tršiću. Zajedno sa sestrom raspolagao je pravima na objavljivanje svih očevih književnih dela.
Uprkos svemu tome, Vukov jedinac nije prestajao da živi raskalašnim životom.
NEDUGO posle očeve smrti, 1865. godine, u novinama je objavio oglas da prodaje imanje "Lagator". Prilikom dolaska u Beč, ugledni lekar dr Karlo Pacek, kao prijatelj porodice, ukazao je Mini na nedopustivu Dimitrijevu nameru. U pismu bratu ona svim silama nastoji da ga urazumi:
"Devetog ovog meseca bio je kod nas dr Karlo Pacek... Pošto me je upitao da li čitam 'Beogradske novine', ja sam mu na to odrečno odgovorila, rekao mi je da si ti u njima nedavno objavio nameru da prodaš 'Lagator' (putem jedne javne dražbe) i time pozivaš eventualne kupce. Izvrgao je oštroj kritici tvoj postupak. Upitao me je da li ja znam koliki ti prihod sada imaš, i kako sam i na to morala odrečno da odgovorim, jer u stvari ništa ne znam, rekao je da imaš oko ili više od 1.900 forinti u srebru, od čega bi mogao ne samo vrlo dobro da živiš, već i da nešto učiniš za svoju majku, a da se sam ničega ne lišiš. Stoga je neodgovorno da sada bez ikakve potrebe prodaješ 'Lagator', koji je otac dobio na dar od kneza Miloša, da jednom ostane njegovom potomstvu kao zaveštanje. Neoprostivo je što si imanje već opteretio sa 700 dukata, umesto da si se potrudio da napregneš sve svoje snage za njegovo održanje. I sa njemu svojstvenim tonom i njemu karakterističnom strogošću rasvetlio je tvoj način života, koji stalno iscrpljuje tvoje finansije i koji će te dovesti do propasti. Na kraju se još jednom vratio na to da bi tvoja dužnost bila da 'Lagator', koji je, kako je on oštro naglasio, knez Miloš poklonio tvom ocu, zadržiš iz pijeteta prema obojici - tako nešto se ne dobija dvaput - i nezavisno od pijeteta bilo bi glupo i lakomisleno otuđiti ga..."
SESTRA, gotovo očajnički, objašnjava dalje razloge ne bi li ga sprečila da učini ono za šta sluti da ga vodi u propast:
"Sasvim nezavisno od toga što radiš protiv očeve volje, ne mogu po svojoj savesti da odobrim to što prodaješ 'Lagator', i to radi tebe samog. Jer po mom mišljenju, ovim izvlačiš samom sebi tle ispod nogu... 'Lagator' hrani u svim prilikama svoga gazdu; ako ga otuđiš, izgubio si svako uporište i time svaki ugled. Ti si doduše sebi kupio kuću u Beogradu, ali mala kuća nije spomena vredna, dok te je 'Lagator' uzdigao do zemljoposednika... I ja verujem i sa sigurnošću mogu prihvatiti da su samo ovi razlozi, a time samo tvoje dobro i tvoja korist, mogli da plemenitog oca navedu da u svojoj poslednjoj volji naredi u pogledu 'Lagatora' da ga nikada ne smeš prodati. On je dovoljno upoznao tvoju lakomislenost u pogledu novčanih izdataka. On je predvideo do čega bi moglo da dođe ako ti nasleđe bezuslovno padne u ruke."
(Nastaviće se)