Svetinje gore, krivaca nema

16. 08. 2003. u 00:00

Porušeno, demolirano i popaljeno 110 crkava i manastira pri čemu su na neke šiptarski teroristi kidisali i po više puta. Nijedan slučaj nije rasvetljen, nijedan krivac uhvaćen.

ISTOVREMENO sa progonom pravoslavnog srpskog naroda, uz raznovrsna nasilja i zločine (izbacivanje iz kuća, pljačke, silovanja, kidnapovanja, ubijanja i masakriranja nevinih ljudi) vršeno je, i još uvek se vrši, sistemasko zatiranje duhovnih korena srpskog naroda pljačkanjem, demoliranjem, paljenjem i rušenjem i pravoslavnih crkava i manastira. Na spisku porušenih i demoliranih, danas ih je 110.
Kod svih ovih crkava i manastira opljačkane su ili spaljene manastirske i parohijske zgrade, a do sada (maj 2003. godine) nijedan slučaj rušenja crkava i manastira nije rasvetljen, niti ijedan krivac uhvaćen. Naprotiv, napadi se nastavljaju, i broj stradalih svetinja se povećava.

UNIŠTENI MANASTIRI
1. SREDNJOVEKOVNI manastir Sveta Trojica iznad Mušutrišta (Suva Reka), 14. vek, crkva freskopisana, opljačkan, demoliran spaljen i zatim srušen do temelja eksplozivom.
2. Srednjovekovni manastir Svetog Marka kod Koriše, Prizren, iz 1467. godine, opljačkan, demoliran, spaljen i potpuno srušen eksplozivom.
3. Srednjovekovni manastir Svetog arhanđela Gavrila u selu Binač (Buzovnik) kod Vitine, iz 14. veka, sa freskama, najpre opljačkan i spaljen 22-23. juna 1999. godine i zatim i crkva, tako da su delovi fresaka bili vidni po ruševinama, a onda u propali od nevremena.
4. Manastir Uspenija - Svetog Uroša, Šarenik, Gornje Nerodimlje,14. vek, obnovljen 1996. godine, miniran i potpuno srušen.
5. Manastir Svetog arhanđela, Gornje Nerodimlje, 11. vek, sa freskama, obnovljen u 17. veku, zapaljen i miniran, groblje srušeno, ogromni bor cara Dušana iz 1336. godine posečen i spaljen.
6. Manastir Sv. vrača Kozme i Damjana u Zočištu iz 14. veka, freskopisan, opljačkan i demoliran, većina konaka spaljena. Kada je u leto 2002. godne episkop sa monaštvom hteo da obnovi manastir, pa su na praznik Sv. Vrača služili liturgiju na ruševinama, tada je veća grupa Šiptara u blizni vrištala i kamenjem ih gađala, holandsko-danski KFOR ništa nije preduzimao, a kad su vladika i monasi otišli, Šiptari su minirali i ostale delove porušenog manastira.
7. Manastir Vavedenja Bogorodice u Dolcu kod Kline iz 14. veka obnovljen 1620. godine, freskopisan, najpre spaljen i sveti presto srušen, zatim miniran i srušen do temelja, delovi fresaka videli se po zidovima a propali na kiši.

UNIŠTENE CRKVE
8. SREDNJOVEKOVNA crkva Uspenija Bogorodice (freskopisana) iz 1315. godine u Mušutištu, spaljena i potom srušena do temelja.
9. Crkva Sv. Đorđa u Rudniku kod Srbice (14. vek, obnovio je patrijarh Makarije u 16. veku, sa feskama, ima stari vekovni svetosavski dud kao u Pećkoj patrijaršiji i vrlo stare kamene krstove na groblju), demolirana i paljena unutra, a zatim eksplozivom srušen kameni svod krova i jugoistočni deo oltara (polovina avgusta 1999. godine).
10. Crkva Sv. Nikole, **Rajkova** u Prizrenu, zadužbina prizrenskog vlastelina Rajka Kirizlica, čiji se sin Bogdan pominje u pisanim prizrenskim izvorima 1361. i 1368. godine, Crkva je minirana sa dvadeset mina od kojih je pet eksplodiralo i znatno oštetio crkvu. U avgustu 1999. godine, crkva je sasvm srušena od šiptarskih terorista.
11. Crkva Svete Prečiste (Vavedenja Bogorodice) u selu Zočištu kod Orahovca, 15. vek, obnovljena, oskrnavljena i uništena od šiptarskih ekstremista krajem leta 1999. godine.
12. Crkva Svetog Vavedenja u selu Retimlje kod Velike Hoče (Orahovac) sa freskama, sagrađena 1601-1602. godne, oskrnavljena i uništena potpuno krajem leta 1999.
13. Crkva Sv. Spasa u selu Opteruša kod Velike Hoče, 14. vek, obnovljena 1925. srušena do temelja.
14. Katedralna crkva Svete Trojice u gradu Đakovici (podignuta 1998. na temeljima spomen-crkve iz 1939. godine, srušena 1950) demolirana unutra paljena i uništen dragoceni mozaik nad ulaznim vratima, a potom potpuno srušena eksplozivom (noću 24-25. jula 1999).
15. Crkva Sv. Nikole u selu Slovenje kod Lipljana, osnovna u 16. veku, obnovljena u 19. veku, eksplozivom razrušena do temelja.
16. Crkva Sv. apostola Petra i Pavla u Suvoj Reci iz 1938. godine, demolirana i zatim srušena do temelja eksplozivom.
17. Crkva Svete Trojice u selu Petrič kod Peći iz 1993. godine srušena dinamitom do temelja, bakar sa kubeta skinut i odnet, stoletni hrast u porti crkve posečen.
18. Crkva Sv. Trojice u selu Velika Reka kod Vučitrna iz 1997. godine demolirana, spaljena i neuspelo rušena.
19. Parohijska crkva Sv. Trojice u selu Grmovu kod Vitine (nova) najpre spaljena, a potom potpuno srušena eksplozivom (25. 7. 1999).
20. Crkva Sv. Nikole u Kijevu kod Kline iz 16. veka, sa freskama, srušena do temelja i na groblju rušeni krstovi i spomenici.
21. Crkva Sv. jevanđelista Marka (na temeljima stare crkve Vavedenje) u Klini (Metohija) srušena eksplozivom.
22. Crkva Svete Petke u selu Dobrčane, između Gnjilana i Kosovske Kamenice, spaljena, krov srušen unutra.
23. Crkva Sv. Vasilija Velikog (1863. godine) Gornja Srbica kod Prizrena, spaljena i porušena.
24. Crkva Svete Petke (novija) selo Zaskok kod Uroševca, minirana i srušena.
25. Crkva Sv. Nikola (stara, srednjovekovna, obnovljena 1984) selo Gatnje, Uroševac, demolirana pa srušena dinamitom.
26. Crkva Bogorodice (stara, obnovljena 1925) Gornje Nerodimlje, demolirana i srušena.
27. Crkva Pokrova Bogorodice (iz 16. veka, obnovljena) u selu Korica, Prizren, srušena do temelja kao i staro crkvište i uništeno groblje.
28. Crkva Sv. Jeremije u selu Grebnik kod Kline (iz 1923. godine) srušena do temelja i teren poravnat buldožerom.
29. Crkva Svete Petke iznad sela Binča kdo Vitine, obnovljena na vrlo starim temeljima 1973. Mesto poznato kao pokloničko narodno saborište. Jula 1999. godne crkva je najpre paljena, oskrnavljena, a potom i minirana.
30. Crkva Sv. Spasa u Dvoranima kod Muštišta, Suva Reka iz 1465. potpuno srušena u leto 1999. godine od Šiptara u prisustvu nemačkog KFOR.
31. Crkva Sv. Ilije u Lokvicama kod Prizrena, sazdana na starim temeljima (13. vek) 1866. godine, oskrnavljena i minirana agusta 1999. godine.
32. Crkva u Gornjem Zakutu desetak kilometara od Podujeva iz 14. veka, obnovljena 1990. čuvana od britanskih vojnika KFOR koji su se zatim povukli, oko 8. 11. 1999. minirana i srušena od Šiptara.
33. Crkva Svetog Nikole (1340. godine, obnovljena 1592. sa freskama) Đurakovac - Istok, stara crkva na groblju u Đurakovcu, potpuno srušena do temelja kao i srpsko groblje, okolo u velikom broju porušeni spomenici.
34. Crkva Sv. Nikole u selu Osojne kod Istoka, obnovljena na starim temeljima 1934. godine, krajem leta 1999. oskrnavljena i srušena od Šiptara.
35. Crkva Sv. Ilije u Žegri kod Gnjilana iz 1931. demolirana i zatim sasvim spaljena (krov srušen), a takođe paljene i dve crkvene zgrade, na groblju porušeni krstovi i spomenici.
36. Crkva Sv. Ilije u Pomazatinu kod Belaćevca, Kosovo Polje, iz 1937. (bila srušena i 1941) paljena i delimično srušena miniranjem u leto 1999. pa je čuvao KFOR, u nedelju 16. jula 2000. noću miniranjem srušena do temelja.
37. Crkva Sv. arhangela u Mušutrištu, 19. vek. Krajem juna 1999. crkva je spaljena i delimično srušena od Šiptara nakon dolaska nemačkog KFOR.
38. Crkva Sv. Nikole, Donje Nerodimlje, stara, obnovljena 1983. paljena i minirana.
39. Crkva Sv. Stefana, Donje Nerodimlje, 14. vek, obnovljena 1996. na groblju, demolirana, paljena i minirana.
40. Crkva Sv. Vasilija Ostroškog, LJubavo - Istok, 1939. godina minirana 16. novembra 2002.
Manastir Svete Trojice u Mušutištu služio je kao škola u vreme otomanske okupacije, u njemu je bila smeštena biblioteka i rukopisi iz 14. do 18. veka

(NASTAVLJA SE)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije