ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ - НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Како да вратите новац aко сте погрешно уплатили порез?

В.Н.

01. 05. 2021. у 11:17

У КОМУНИКАЦИЈИ са надлежним институцијама привредници решавају дилеме, а у овом броју “Предузетника” Пореска управа Србије одговара на најчешћа питања:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ - НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Како да вратите новац aко сте погрешно уплатили порез?

Фото: Depositphotos

Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да уради законски заступник?

За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром на то да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем.

 
Шта урадити ако је два или више пута поднета иста пореска пријава?

Образац ЗИГ – захтев за исправку грешке можете наћи на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Пореске пријаве и обрасци, који се у папирном облику подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.

Како остварити право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Захтев порески обвезник може поднети у електронском облику преко портала Пореске управе или у писменом облику - непосредно или путем поште. Пореска управа има обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, ако пореским законом није друкчије уређено. Уколико је захтев основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава.

Да ли се предузетник који током боловања настави да делатност обавља преко овлашћеног пословође, задужује по основу пореза и доприноса од обављања самосталне делатности?

Предузетници који остварују право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад, а делатност обављају преко овлашћеног пословође, нису ослобођени обавезе утврђивања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приход од обављања самосталне делатности, за период у ком остварују право на накнаду зараде.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

KLIKNITE ZA VIŠE VESTI

Коментари (0)