ПОРЕЗ НА КИРИЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ ПРИВАТНИК: Пореска управа Србије одговара на најчешћа питања

Ј. Су. - С. Б.

31. 01. 2021. у 15:55

У КОМУНИКАЦИЈИ са надлежним институцијама привредници решавају дилеме, а у овом броју "Предузетника" Пореска управа Србије одговара на најчешћа питања:

ПОРЕЗ НА КИРИЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ ПРИВАТНИК: Пореска управа Србије одговара на најчешћа питања

Фото Илустрација

Да ли се под појмом "пословна просторија" подразумева и отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично?

- Појам "пословна просторија" подразумева затворену пословну просторију, те се у овом случају не може користити појам "пословни простор". Обавеза пријављивања се односи на "затворене" пословне просторије, а не и на отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара, и слично.

Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да уради законски заступник?

- За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром на то да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица, може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем. Давање, односно одузимање овлашћења се може вршити на два начина: - употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат; - подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици ПУ.

Када физичко лице издаје непокретност правном лицу, ко је у обавези да поднесе пореску пријаву и плати порез?

- У случају када физичко лице издаје у закуп непокретност правном лицу или предузетнику, пореску пријаву не подноси закуподавац - физичко лице, већ закупац - правно лице или предузетник на обрасцу ППП ПД. У овом случају су правно лице или предузетник у обавези да обрачунају и плате порез по одбитку на приходе од непокретности.

Да ли правно лице које је АПР поднело изјаву о неактивности подноси пореску пријаву пореза на добит?

- Пореска пријава за порез на добит правних лица услед неактивности на обрасцу ПДП се подноси уколико је обвезник предао Агенцији за привредне регистре изјаву о неактивности. Пореска пријава се подноси преко портала "Е-порези" уласком у избор пријаве ПДП, и бирањем опције - "услед неактивности".

Бавим се такси превозом, где треба да поднесем захтев за повраћај акцизе на нафтне деривате?

- Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте врши се на основу писменог захтева на обрасцу РЕФ - Т који се подноси у два примерка надлежној ОЈ ПУ према седишту правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту физичког лица, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте.

Да ли се акциза на алкохол обрачунава у односу на проценат алкохола који садржи или у односу на количину производа у литрима?

- Акциза на алкохолна пића се не плаћа према проценту алкохола који садржи у себи, већ се плаћа по литри алкохолног пића, у законом одређеним износима. На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

KLIKNITE ZA VIŠE VESTI

Коментари (0)