МЕДИТАЦИЈА ШТЕДИ НОВАЦ И ЧУВА ПОСЛОВНЕ ОДНОСЕ: ПКС афирмише ефикасније решавање спорова у привреди

В.Н.

01. 08. 2020. у 07:26

МЕДИТАЦИЈА ШТЕДИ НОВАЦ И ЧУВА ПОСЛОВНЕ ОДНОСЕ: ПКС афирмише ефикасније решавање спорова у привреди

Фото Depositphoto

У Србији се, у просеку, успешно оконча око 40 одсто поступака медијације у финансијском реструктурисању, а укупне реструктуриране обавезе износе 40 милиона евра.

Када се говори о другим врстама привредне медијације, уштеде за компаније су милионске јер се не излажу судским трошковима. Привредна комора Србије од 2011. води поступак медијације међу својим чланицама, а поверена јој је и улога институционалног посредника између корпоративног и банкарског сектора. Још вреднија корист медијације је очување партнерства фирми.

Медијација, како на глобалном нивоу тако све више и у нашем окружењу, постаје први избор компанија у решавању спорних односа, јер даје шансу компанијама да брже, јефтиније и ефикасније реше спорове, остваре значајне финансијске уштеде, сачувају пословни углед и репутацију.

- Медијација најширу примену налази управо у привреди - објашњава Божана Јакшић из Секретаријата сталне арбитраже при Привредној комори Србије. - Стране у спору, две или више фирми, уз помоћ медијатора, треће, неутралне и непристрасне стране, настоје да путем преговарања дођу до обострано прихватљивог решења. Пракса потврђује да компаније, које су спорове решиле медијацијом, најчешће остају у партнерским односима и настављају пословну сарадњу. Има примера чак и када спор није решен у поступку медијације, преговори омогућавају и помажу странама да у току судског поступка ефикасније реше спорни однос.

Иако не може да замени судски процес, дугорочно посматрано, медијација може значајно да помогне растерећењу судова и утиче на смањење судских предмета.

- И наши суседи - Хрватска, Румунија и Грчка, слично као и Србија бележе одређене позитивне трендове у примени медијације, док је Италија земља која се истиче као пример добре праксе, где се око 80 одсто привредних спорова решава на овај начин - додаје Божана Јакшић. - Ова држава изградила је веома ефикасан систем за спровођење медијације и стално га унапређује, а увођење "обавезног информативног састанка са медијатором" пре покретања судског поступка, има резултат да се у Италији годишње спроведе и до 200.000 медијација.

Фото Depositphoto

Tekst potpisa

Привредна комора Србије бави се организовањем поступака медијације од 2011. године када је донет Закон о споразумном финансијском реструктурирању којим јој је поверена улога институционалног посредника између корпоративног и банкарског сектора у процесу успешног окончавања поступака финансијског реструктурирања. Активности ПКС усмерене су и на афирмисање и промовисање медијације, едукацију привредника о предностима овог поступка.

РЕШЕЊЕ ПОСЛЕ ДВА САСТАНКА

За медијацију највише се одлучују фирме из текстилне и металске индустрије, пољопривреде и трговине, а најчешћи спорови су у области промета робе и услуга, дужничко-поверилачких и имовинских односа. Већина случајева се решава већ након једног до два састанка са медијатором, иако је рок за решење спора до 60 дана, а осим брзине и финансијске уштеде, највећа вредност медијације је што се сарадња и поверење међу странама које су имале спор наставља, што најчешће није случај у судским поступцима.

- Организовали смо више конференција, округлих столова и интерактивних радионица у целој Србији са циљем да привреднике што боље упознамо са предностима поступка, да их мотивишемо и охрабримо на примену медијације у пракси - каже Јакшић. - Постоји добро уређен систем за спровођење поступка медијације који успешно функционише. Формирали смо базу стручних, компетентних и добро обучених медијатора, који се баве организовањем поступака медијације како у споразумном финансијском реструктурирању, тако и у решавању свих других врста привредних спорова. Тек последњих година приметно је повећано интересовање привредника за овај начин решавања спорова, па се очекује да ће се у наредном периоду далеко више примењивати у пракси.

Медијација је у наш правни систем уведена 2005. године, а новим Законом о посредовању у решавању спорова, који се примењује од почетка 2015. године, овај систем је додатно унапређен чиме је омогућено да се читав низ спорова може решавати путем медијације, укључујући и спорове у области привредних односа.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)