Доказ да су најпожељнији пословни партнери: Сертификат Excellent SME као гаранција

С. Булатовић - Ј. Субин

27. 02. 2020. у 14:27 >> 11:26

Доказ да су најпожељнији пословни партнери: Сертификат Excellent SME као гаранција

Фото: Depositphotos

УСПЕШНИ су и поуздани, пожељни партнери и сарадници. То гарантује сертфикат Excellent SME, који тренутно у Србији поседује нешто мање од 1.000 микро, малих и средњих предузећа. Овај знак је гарант да послују успешно, али и да су технички заштићени. Прате се непрекидно, тако да чим изгубе неку од одлика успешних - губе и сертификат изврсности.

Пројекат Excellent SME је настао из потребе да помогне нашим изврсним малим и средњим предузећима и да се она промовишу, функционише од 2012. године у Србији. Анализе показују да носиоци сертификата забележе раст пословања за више од 20 одсто од почетка пројекта до данас. Уз нашу земљу, Excellent SME издаје се и у Црној Гори, Словенији, Северној Македонији, Румунији, Бугарској, Мађарској, Словачкој и Хрватској.

- Excellent SME пружа конкретну корист како за власнике овог сертификата, тако и за клијенте, пословне партнере, али и за целокупни привредни амбијент Србије - објашњава Михајло Весовић, саветник председника ПКС. - Нижи пословни ризик, више поверења и лакше, брже и мање ризично доношење пословних одлука само су неки од бенефита за клијенте, пословне партнере и посетиоце веб-сајта. Предности Excellent SME сертификата за целокупни привредни амбијент препознају се пре свега у повећању транспарентности тржишта, промоцији добрих пословних обичаја, сигурнијем пословању и усклађености са директивама ЕУ за промовисање успешних микро, малих и средњих предузећа. Кључни бенефити за власнике сертификата су јасно изложени резултати кредитног рејтинга, виши кредибилитет у очима клијената и пословних партнера, затим техничка заштита од копирања печата на неауторизовани веб-сајт, проактивна заштита од преусмеравања веб-сајт саобраћаја, као и непрестано праћење доступности веб-сајта.

ПРОЦЕЊУЈУ ЧИТАВ СВЕТ

КАРАКТЕРИСТИЧНО за Coface је да пружамо и информације о пословању за више од 160 земаља широм света - објашњавају у овој компанији. - Како би боље разумели, наша процена ризика ради се пре свега путем наше директне присутности у преко 100 земаља на свим континентима и посматрања свих привредних грана где смо изложени са нашом основном услугом, осигурањем потраживања. Под тим подразумевам да у свету осигуравамо више од 550 милијарди евра. Имамо више од 50.000 задовољних клијената у осигурању потраживања, а радили смо и процену кредитне способности за више од 87 милиона компанија широм света.

За кредибилност носилаца електронског сертификата у Србији гарантују Coface Србија, Привредна комора Србије и Connet. У 2019. години у Србији је било 965 носилаца сертификата. По броју издатих и обновљених сертификата смо лидер у региону. Сваке године бележи се стабилан раст броја носилаца сертификата. Excellent SME сертификат се обнавља након годину. Листа носилаца се може видети на сајту е-услуге Привредне коморе Србије.

- Сертификат Excellent SME препознаје успех предузећа и шаље сигнал партнерима у земљи и иностранству да је ваша компанија добра и најсигурнија опција за сарадњу, заправо прва на листи са којом треба пословати - објашњава Весовић. - С друге стране, ознака Excellent SME јесте знак купцима и у региону и у Европи да купују проверене и сигурне производе иза којих стоје транспарентни, а успешни показатељи компаније. Сама процедура провере и издавања електронског сертификата је једноставна и брза. Довољно је да компаније буду сврстане у микро, мала или средња предузећа, имају оцену бонитета која је већа од шест, а која је резултат финансијске анализе пословања коју ради Coface. Бонитетни извештај садржи и оцену платног морала и ризика пословања с предузећем. Анализа садржи и приказ могуће несолвентности у наредних 12 месеци. Coface обезбеђује отклањање сумњи у кредибилност компаније, како у домаћем, тако и у међународном пословном окружењу и пружа заштиту како компанији, тако и потенцијалним партнерима.

Овај сертификат поред SafeSigned технологије, која пружа заштиту веб-страница од phishing и copicat напада, са главном сврхом повећања транспарентности тржишта у смислу промовисања успешних предузећа, све више налази примену као додатна вредност при одабиру компанија кандидата при тендерским набавкама. Искуства кроз егзактне бројке показују да су носиоци сертификата све више препознатљиви како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. У свом послу све више се сусрећу са захтевима да имају потврду да ли су носиоци Excellent SME сертификата. Неретки су примери да јавна предузећа приликом објава тендера за одређене потребе траже да фирме које се пријављују приложе и потврду да су управо носиоци овог сертификата.

- Одабир компанија које се позивају да се придруже пројекту се врши на основу Coface анализе кредитне оцене компаније, која се базира на експертизи и искуству од преко 70 година које компанија Coface има у процени ризика широм света - истиче Весовић. - Дешава се нажалост да компаније које по препоруци чују за пројекат и самостално конкуришу неретко буду одбијене зато што не испуњавају јасно дефинисане критеријуме. Компаније носиоци су под мониторингом 24 часа, седам дана недељно. Уколико дође до негативне промене било ког од критеријума, компанија аутоматски губи овај сертификат, што нам даје апсолутно тачну слику у сваком тренутку о изврсности компаније носиоца сертификата. Стални мониторинг гарантује да само оне компаније које испуњавају низ захтева, могу имати Excellent SME сертификат.

ПРОМОЦИЈА НАЈБОЉИХ

МЕЂУНАРОДНИ пројекат издавања електронског сертификата Excellent SME, који реализују Coface са Привредном комором Србије и осталим привредним коморама из региона, првенствено има за циљ да препозна и промовише пословне субјекте из овог сектора. У складу је са директивом Европске уније за подстицај и промовисање микро, малих и средњих привредних субјеката, који чине преко 85 одсто укупне европске, а и наше привреде.

Компанија Coface у пројекту издавања Excellent SME сертификата има улогу процене пословања компанија кроз израду бонитетног извештаја, која се базира на експертизи и искуству од преко 70 година на пољу процене ризика широм света.

- Процес аплицирања за знак квалитета, сартификата Excellent SME се састоји од званичног захтева који упућује компанија која аплицира, на основу кога се врши израда бонитетног извештаја са подацима за претходне три године пословања, као и провера платног морала кроз наше интерне податке о потраживањима који нису видљиви у самом извештају - објашњава Ђорђе Живановић, регионални менаџер Coface. - Важно је нагласити да је главни елемент самог бонитетног извештаја процена ризика који се узима као показатељ квалитета. Један од услова за приступ пројекту је да предузеће које конкурише има бонитетну оцену која је шест или више.

Након позитивне евалуације компаније Coface, предузећа улазе у систем Excellent-a где се евидентирају и где им се омогућавају остали елементи овог сертификата. Од верзија за штампу, електронског кода, едукативних и стручних радионица, профила на интернационалној платформи за комуникацију и промовисање Market Place. Током трајања сертификата Coface обавља надзор свих носилаца сертификата непрекидно и све промене које настану се тренутно ажурирају. Анализа финансијског извештаја и стални мониторинг уз бесплатну подршку обезбеђују смањење ризика пословања.

- Од приближно 350.000 активних привредних субјеката, микро, малихи средњих предузећа, услове за добијање овог сертификата испуњава око осам одсто - истиче Живановић. - У самом процесу евалуације, између осталог, узимају се у обзир финансијски показатељи за последње три године пословања, што нам у позитивним случајевима указује на континуирано добро пословање компаније. Самим тим није могуће добити сертификат уколико немате историју доброг пословања. Обично препознајемо привреду Немачке по великим гигантима, као што су "Немачки телеком", немачка банка БМW, "Мерцедес" и остали велики играчи из других индустрија, сматрајући да они чине главну осовину немачке привреде. То заправо није тачно. Чињеница је да су главни покретачи немачке привреде мале и средње компаније и оне највише утичу својим пословањем на привредни раст и стварању додатне вредности.

ЦЕНА

СЕРТИФИКАТ годишња кошта 197 евра, на шта се обрачунава порез на додату вредност у динарској противредности. Овај трошак покрива ИТ трошкове, трошкове израде извештаја кредитног рејтинга, као и трошкове сталног мониторинга компанијских података током целе године.

Дешава се да компаније чују за пројекат Excellent SME и самостално конкуришу, а буду одбијене зато што не испуњавају услове. Компаније носиоци су иначе под сталним мониторингом и уколико дође до негативне промене било ког посматраног критеријума компанија аутоматски губи овај сертификат. Стални мониторинг гарантује да само оне компаније које послују добро у континуитету могу имати Excellent SME сертификат. Једна од најважнијх улога Привредне коморе Србије и Coface је да, осим да промовишу најбоље компаније из овог сектора, и да мотивишу предузећа која то у овом тренутку нису да постану носиоци и да својим одговорним пословањем утичу и на креирање још бољег привредног амбијента земље.

- Excellent SME сертификат се обнавља на годишњем нивоу и сваке године имамо тренд да нам 95 одсто компанија испуњава услов за ресертификацију, што указује на континуирано добро пословање Excellent компанија - истиче Живановић. - Важно је истаћи да у последње две године, видимо један веома позитиван тренд у броју компанија које су постале носиоци, а први пут су аплицирале пре три године када нису испуњавали задате критеријуме. Најбољи показатељ колико је Excellent SME сертификат важан, јесу сведочења самих носилаца сертификата који нам стално указују колико им је помогао у њиховом пословању у земљи и иностранству.

Фото: Depositphotos

Tekst potpisa

Excellent SME сертификат истовремено представља сигнал партнерима у земљи и иностранству да су то најбоље компаније у том сектору. С друге стране, знак Excellent SME олакшава домаћим компанијама пут до купаца у региону и Европи. Евидентно је да сертификат конкретно доприноси бољим резултатима и унапређује пословне перформансе компаније која је његов носилац.

- Можда је најважнија ствар то што сертификат препознаје успешне компаније као оне које су прве на листи са којима треба пословати - каже Живановић. - У оштрој конкуренцији, уз гаранцију квалитета, сертификат представља кључ за решење једначине која компаније води ка сигурнијем пласману производа и услуга.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)