ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ - НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Када сте спремни за е-фискализацију наручите безбедносни елемент

В.Н.

01. 10. 2021. у 14:08

У КОМУНИКАЦИЈИ са надлежним институцијама привредници решавају дилеме, а у овом броју “Предузетника” из Министарства финансија одговарају на најчешћа питања:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ - НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Када сте спремни за е-фискализацију наручите безбедносни елемент

Фото Архива

Хоће ли е-фактуре бити обавезна за угоститеље?

Угоститељи који, у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 44/21), спадају у категорију субјеката јавног сектора (oпшти нивo држaвe у смислу зaкoнa кojи урeђуje буџeтски систeм, односно који представљају jaвнo прeдузeћe у смислу зaкoнa кojи урeђуje jaвнa прeдузeћa, кoje ниje oбухвaћeнo oпштим нивooм држaвe) или субјеката приватног сектора (oбвeзници пoрeзa нa дoдaту врeднoст, oсим субjeктa jaвнoг сeктoрa), имаће обавезу слања, примања и чувања е-фактура, у трансакцијама које не представљају прoмeт нa мaлo (и примљeни aвaнс зa прoмeт нa мaлo), у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje фискaлизaциjу.

Који је рок да приватне фирме које послују са јавним сектором пређу на систем е-фактура?

- У складу са Законом о електронском фактурисању слање електронских фактура субјектима јавног сектора постаће обавезно од 1. јануара 2022. године, независно од тога ко је пошиљалац.

Где ће ми бити уплаћен новац од субвенција за нове фискалне уређаје?

- Приликом пријаве за субвенције, порески обвезници ће одабрати текући рачун на који желе да им се исплати субвенција из листе понуђених припадајућих текућих рачуна код пословних банака. Пријава за субвенције почиње 15. октобра 2021. године путем портала Пореске управе е-порези.

Како да пређем на нови модел фискализације?

- Порески обвезник је у обавези да од 1. октобра путем портала Пореске управе е-порези попуни пријаву пословних јединица/продајних објеката, а потом у пореско сандуче добија Упутство за увођење у фискализацију. Директно са портала е-порези се пријављује на Сервис за пореске обвезнике (е-фискализација) где може да тражи израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и пословни простор који је пријавио. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за е-фискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Безбедносни елементи у виду картице се затим могу подићи у надлежној филијали ПУ, а ако су у виду фајла, стижу у пореско сандуче. Када обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са ПУ, чиме се завршава процес фискализације.

Фискализација

Безбедносни елемент је хардверски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације, ради потврде аутентичности.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)