ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ, НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: До новог такси возила са изводом из АПР-а

В.Н.

27. 08. 2021. у 16:41

У КОМУНИКАЦИЈИ са надлежним институцијама привредници решавају дилеме, а у овом броју “Предузетника” из Агенције за привредне регистре (АПР) одговарају на најчешћа питања:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ, НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: До новог такси возила са изводом из АПР-а

Фото shutterstock

* Да ли предузетник може да се региструје електронски? Која је документација потребна за регистрацију оснивања предузетника? Колико траје овај поступак?

Поступак регистрације покреће предузетник, или лице које он пуномоћјем овласти, подношењем регистрационе пријаве оснивања непосредно на шалтеру АПР-а у београдском седишту или било којој од 13 организационих јединица, или у општини, с којом АПР има споразум о сарадњи. Пријава се може поднети и путем поште, или путем услуге, односно е-сервиса „е-регистрација оснивања предузетника“, преко система за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре на www.apr.gov.rs.

Образац јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника може се бесплатно преузети са веб-сајта или купити на шалтерима АПР-а.

Осим попуњене пријаве оснивања, доказа о идентитету предузетника и доказа о уплати накнаде од 1.500 динара за регистрацију у папирној форми, или од 1.000 динара за електронску регистрацију, прилаже се и дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уколико је посебним законом то прописано као услов за регистрацију.

Рок за одлучивање о пријави је пет радних дана од пријема пријаве у Агенцији.

*Уз захтев за субвенционисану набавку новог такси возила, потребан ми је извод из АПР, каква је процедура и колико траје?     

- Процедура за добијање извода је једноставна - попуњени захтев за издавање извода (образац се може бесплатно преузети са сајта или уз накнаду на шалтеру АПР-а) може да поднесе било које заинтересовано лице, уз приложени доказ о уплати накнаде за издавање извода у износу од 900 динара. Предаје се лично, на шалтеру АПР-а или њених организационих јединица, а може се послати и поштом, на адресу Бранкова 25, 11000 Београд.

Уколико се захтев преда лично и уколико је приложен исправан доказ о уплати, Агенција издаје извод одмах, а постоји и могућност слања путем поште, на наведену адресу из попуњеног захтева.

*Да ли предузетници могу да пријаве привремени прекид обављања делатности?   

- Да, подношењем регистрационе пријаве промене података, у којој се попуњава први део пријаве  са обавезним подацима и додатак бр. 06 и доказа о уплати накнаде. Пријаву подноси предузетник, регистровани пословођа, прокуриста, или лице које предузетник овласти пуномоћјем, у којем случају се прилаже и пуномоћје уз пријаву.

Предузетница која треба да оствари право на новчану накнаду за време трудничког боловања, пре подношења пријаве АПР-у треба да се обрати Републичком фонду за здравствено осигурање како би добила информацију који је датум потребно да региструје као датум привременог престанка обављања делатности.

Такође, за време пореске контроле, или привременог одузимања ПИБ-а, не може се регистровати промена података о привременом прекиду обављања делатности.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)