ПКС ОБУЧАВА И ДАТА-АНАЛИТИЧАРЕ: Доживотно учење неминовност

Мирјана Ковачевић, директорка Пословне академије ПКС

27. 08. 2021. у 09:45

ТРЖИШНИ изазови и јака конкуренција на иностраном и домаћем тржишту, захтевају од менаџмента и запослених нове идеје и знања, као и непрекидан лични и професионални развој.

ПКС ОБУЧАВА И ДАТА-АНАЛИТИЧАРЕ: Доживотно учење неминовност

Фото Архива

Запослени током радног века промени посао у просеку пет до седам пута, па спремност на доживотно учење постаје неминовност за опстанак на тржишту рада које се убрзано мења.

Управо Пословна академија Привредне коморе Србије нуди одговоре на изазове савременог пословања.

У свом портфолију нуди преко 50 образовних програма у оквиру 10 различитих категорија, који трају од неколико дана до две године. У протекле три године, обуке у оквиру Пословне академије ПКС похађало је више од 1.300 полазника. У сталној и непосредној комуникацији са компанијама пратимо актуелне трендове, питања и изазове са којима се суочавају привредници и запослени, трудећи се да у складу са њиховим потребама уводимо нове програме.

Обуке су из више области, почев од финансија, пореза, међународног пословања, менаџмента, управљачких, компјутерских и комуникационих вештина, преко маркетинга, све до безбедности и здравља на раду.

До сада је одржано 17 циклуса Обуке за самостално вођење пословних књига, а поред ове обуке у понуди је и припрема за полагање испита за рачуновођу и овлашћеног рачуновођу.

Специјалистичку обуку порески саветник већ су завршиле три генерације полазника који су кроз ову обуку оспособљени за рад на практичној примени пореских прописа, пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

У фокусу Академије су и стручне обуке за стицање лиценци и нових квалификација. У понуди су: Стручна обука за проценитеље вредности непокретности, Стручна обука за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, а тренутно се развијају и обуке за нове квалификације, као што су монтер лифтова специјалиста и обука за дрогеристу - стручњака за питања лепоте и здравља.

Кроз обуке на тему СЦИП базе података, REACH Уредбе и регистрације биоцидних производа у Србији и ЕУ, наши висококвалификовани и стручни предавачи нуде полазницима одговоре на сва актуелна питања у вези са извозом хемикалија и производа у ЕУ.

Трудимо се да пратимо и актуелне трендове у области менаџмента и пословања кроз нашу Академију отворених иновација. Кроз специјалистичке тренинге за анализу података, помажемо полазницима да унапреде своје пословање кроз употребу алата за креирање јасних и сажетих, а опет комплексних анализа и извештаја.

Од јесени креће и нови стручни програм за Аналитичара података (Data Analyst), који обухвата више алата и техника прикупљања, обраде и представљања података, као и технике за њихово тумачење и ефикасно презентовање. Кроз раличите модуле дигиталног маркетинга полазницима је омогућено да прате дигиталне трендове и боље позиционирају свој бизнис на свим друштвеним мрежама.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)