И АКО је кратко потрајало, латинично издање има своје почасно место у низу догађаја које су "Новости" смело покретале и њима изазивале и јавност, али и сопствену судбину. А укинули смо га иако се продавало у преко 18.000 примерака дневно, са благим трендом раста (уз ћирилично издање, које је сачувало свој тираж). Чак смо се према њему маћехински односили, јер у годишње билансе тиража нисмо уносили и латиницу. Рецимо, 1972. године дневно смо штампали просечно 373.000, а заправо је са латиничним издањем било 391.000 примерака!

Коментари (0)