СЕБЕ смо најчешће подстицали указујући на сопствене слабости. Био је то период када је сукоб са Информбироом одлазио у заборав.

Коментари (0)