ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ 14 МИЛИЈАРДИ: Извештај на крају априла

Б.Ца

11. 05. 2021. у 16:56

БРУТО девизне резерве Народне банке Србије су на крају априла, износиле 14 милијарди евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 136 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ 14 МИЛИЈАРДИ: Извештај на крају априла

Д. Балшић

Нето девизне резерве, девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима, на крају априла износиле су 11,6 милијарди евра.

На крају априла бруто девизне резерве су биле ниже за 278,1 милион евра у односу на крај претходног месеца, што је резултат првенствено одлива по основу плаћања обавеза државе ,укупно нето 210,6 милиона евра. На смањење девизних резерви у априлу додатно је утицао негативан ефекат тржишних фактора у нето износу од 123,5 милиона евра.

Нето приливи у девизне резерве током априла, остварени по основу донација, управљања девизним резервама, девизне обавезне резерве услед уобичајене активности банака и другим основима, укупно 115,7 милиона евра, били су више него довољни да покрију одливе по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту, ефекат по основу своп трансакција - 28,0 милиона евра и одливе по другим основима, укупно нето 31,7 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу износио је 618,9 милиона евра и био је за 150,9 милиона евра већи него у претходном месецу. У прва четири месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.144,7 милиона евра.

У априлу, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у априлу купила и продала исти износ девиза, по 45,0 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето продала 50 милиона евра.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)