НАЈВИШЕ ЖАЛБИ ЗБОГ ЛОШИХ КРЕДИТА: Сектору за заштиту корисника НБС лане се јавило хиљаду клијената

Б. Царановић

04. 02. 2021. у 11:23

ПРОБЛЕМИ са платним картицама, плаћањем преко интернета и незадовољство услугама у вези са кредитима најчешћи су разлози што се клијенти жале на банке.

НАЈВИШЕ ЖАЛБИ ЗБОГ ЛОШИХ КРЕДИТА: Сектору за заштиту корисника НБС лане се јавило хиљаду клијената

Д. Балшић

Ово су показали последњи подаци Народне банке Србије, за девет месеци прошле године. Лане је Централној банци стигле су 1.074 притужбе, а решено је 1.156 жалби, међу којима и оне пристигле 2019. године, а од окончаних - 337 је имало основа.

Како су у чак трећини ситуација клијенти имали право да се жале на банке, то би могло да буде охрабрење и осталима који сматрају да су оштећени због неког банкарског производа да се јаве НБС Сектору а заштиту корисника финансијских услуга и истерају правду.

- Највише притужби односило се на платне услуге и кредите - кажу у НБС. - И претходних година смо кроз налоге банкама да отклоне неправилност, када се утврди да постоје, показали делотворност и ефикасност овог поступка, што су корисници и препознали. То је значајно утицало да се клијенти све чешће обраћају. Осим тога, успостављањем електронског формулара у који се уносе сви потребни подаци, олакшано је подношење уредних притужби по којима је могуће да се одмах реагује, а поступак заврши у року и краћем од прописаног.

На списку банака за које је утврђено да нису поступале у складу с појединим одредбама закона којима се уређујe област заштите корисника финансијских услуга, од јануара до септембра 2020. године су Моби банка, ОТП, Уникредит, Евробанка, АИК и Халкбанка.

Осим на рад банака, НБС шаљу и притужбе на рад осталих финансијских установа. Сектору је стигло укупно 1.929 притужби, од чега 51,84 одсто на банке, а 47,95 процената на рад друштава за осигурање, а по 0,1 одсто на поступање платних институција и давалаца финансијског лизинга.

Највећи број притужби на рад банака односио се на кредите, готово половина, а на платне рачуне 36 одсто и око 15 одсто на платне картице. Проблема са стамбеним кредитима било је у 94 случаја, а са готовинским код 180 клијената.

Поједине жалбе се односе на задржавање података о дуговањима у Кредитном бироу дуже од три године.

- Од 23 основане притужбе у вези са подацима из Кредитног бироа у два случаја је утврђено да банка није пријавила податке о измирењу дуга након што је дуг измирен, али је ту неправилност отклонила у току поступка по притужби - кажу у НБС. - Иначе, банке имају право и обавезу да процењују кредитне способности дужника и кредитног ризика, користећи ту својеврсну базу кредитне историје. Тим правилима је прописано да се историјски подаци о доцњи у случају кредита бришу након три године од измирења обавезе или од затварања рачуна.

НБС је током девет месеци лане посредовала у 59 жалби, од чега се на друштва за осигурање односило 79,7 одсто, а на банке 23 процента. Од 19 посредовања са банкама у пет случаја је постигнут договор.

ОСИГУРАЊЕ

ОД поднетих жалби на осигуравајуће куће, НБС је разматрала 925 случајева. Највећи број притужби се односио на аутоодговорност - 34,1 одсто и осигурање од последица несрећног случаја - 22,3 процента.

УБРЗАНО ТОКОМ КОРОНЕ

ЕЛЕКТРОНСКО подношење притужби је олакшало и убрзало разрешење - кажу у НБС. - То се посебно показало ефикасним у условима пандемије када је НБС успела да на велики број питања корисника који се односио на мораторијум одговара у року од неколико сати до два-три дана, док је у случају поднетих притужби спроводила поступак у најкраћем року и одмах налагала банкама да отклоне неправилности.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)