НОТАРИМА ДУПЛО ЈЕФТИНИЈИ УПИС: Закон о републичким административним таксама доноси нове намете, али и попусте

С. БУЛАТОВИЋ

28. 11. 2020. у 13:00

НОТАРИМА ДУПЛО ЈЕФТИНИЈИ УПИС: Закон о републичким административним таксама доноси нове намете, али и попусте

Посланици у Скупштини Србије

НЕКОМ више, неком мање. Пред посланицима су измене Закона о републичким административним таксама које у појединим случајевима доносе увећање, а негде и умањење износа. С обзиром на то да је ово кровни закон у погледу намета које је могуће наплатити, поједине таксе су први пут уврштене, јер су их предвидели други закони. Ретке су и - избрисане.

Тако је нов износ за захтев за давање сагласности на предлог накнаде, које предлажу организације за колективно остваривање ауторског права, скоро дуплирана. Уместо 21.990 динара, требало би да кошта 41.620. С друге стране, захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса коштаће 33.420, уместо досадашњих 60.140 динара.

- Измене закона донеће смањење трошкова лицима која се бришу из регистра јавних складишта за пољопривредне производе за 1.060 динара по захтеву - стоји у образложењу прописа. - Утицај ће имати на све којима се доноси решење по захтеву за продужење рока важења издатог решења за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима. Наведена такса се брише, износила је 7.940 динара, па се за наведену радњу плаћа општа такса која је знатно нижа - 550 динара. Онима којима се даје мишљење о идентификацији робе - за правно лице и предузетника прописана такса се смањује са 12.720 на 8.000 динара, имајући у виду мању сложеност поступка.

Скоро упола мању таксу плаћаће и грађани који се уписују у регистре, односно именик носилаца правосудних професија. Реч је о јавним извршитељима, јавним бележницима, посредницима. За упис у регистар плаћаће 850 уместо 1.610 динара. Ефекте ће осетити и сви који подносе захтев за измену решења за издавање дозволе за производњу и промет лекова. То се до сада наплаћивало у распону од 13.605 до 40.015 динара. Сада је прописана такса у износу од 550 динара.

С друге стране, сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње економских или стамбених објеката, на површини до 10 ари, коштаће 3.000 уместо 1.370 динара.

Измене закона доносе и нека нова оптерећења. Предвиђено је да се издавање одобрења за пробни рад рударских објеката наплаћује 38.190 динара. Издавање одобрења за управљање рударским отпадом наплаћиваће се 95.480 динара. Уводи се и накнада за геодетску лиценцу првог реда и печат, за оне којима је претходно изадата она другог реда, и кошта 9.260 динара.

НОВИ НАМЕТИ

МЕЂУ новим наметима је и такса за давање сагласности за обављање царинске контроле ван царинског подручја граничног прелаза, изласком овлашћеног службеника. Ова услуга ће коштати 6.200 динара.

УСКЛАЂИВАЊЕ

ИЗНОСИ ових такса ће се током наредне године усклађивати са процентом инфлације. И то за период од ступања на снагу закона, па до краја априла. Предвиђено је и заокруживање износа. До пет динара на мању десетицу, а преко пет на - већу.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)