ЛАКШЕ ДО ПОСЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ: Изменама Закона о буџетском систему укида се потпуна забрана запошљавања

С. БУЛАТОВИЋ

24. 11. 2020. у 10:00

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ: Изменама Закона о буџетском систему укида се потпуна забрана запошљавања

Зграда Владе Србије

ПОСАО у јавном сектору ће се, најмање наредне три године, нешто лакше добијати. Предлогом закона о буџетском систему предвиђено је попуштање забране која је важила још од 2013. године.

Корисници јавних средстава већ од јануара 2021. године моћи ће, без тражења посебног одобрења, да приме, на неодређено време или приправника на одређено, до 70 одсто од броја колега којима је по било ком основу престао рад на неодређено током претходне године. Новина је и да убудуће број ангажованих по разним формама рада на одређено, осим приправника, не сме да прелази десет одсто колектива запосленог "за стално".

Услов је да институција која појачава своје редове има довољно средстава за њихове плате, порезе и доприносе. Уколико желе да запосле више од 70 одсто броја оних који су отишли, за то морају да прибаве одобрење. О томе одлучује тело Владе.

- Новим решењем омогућиће се корисницима јавних средстава да имају одређену слободу у запошљавању, с тим што се претпоставља одговорно и дисциплиновано спровођење кадровске политике - стоји у образложењу Предлога закона. - Предложено решење омогућиће једнак третман за све кориснике јавних средстава у погледу доступности попуњавања радних места, а све у циљу несметаног функционисања и обављања законом утврђених надлежности тих корисника. То је нарочито значајно у појединим секторима попут здравства, културе, социјалне заштите. Релаксација наведене мере подразумеваће јачање одговорности руководиоца за попуњавање кључних радних места, кроз приоритизацију унутар дозвољеног процента који могу да користе без сагласности тела Владе.

Када је реч о новооснованој институцији, лимит за број запослених, на одређено и неодређено, у првој години даће тело Владе. Ограничење рада на одређено не важи за оне који су упослени ради замене одсутног колеге или оне ангажоване посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања. Не рачунају се ни сви који раде на пројектима ЕУ или других донатора. Корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на неодређено време, може да има највише до седам запослених, односно ангажованих на одређено.

ПОВИШИЦА ОД ДЕЦЕМБАРСКЕ ЗАРАДЕ

МЕДИЦИНАРИМА ће се повишица обрачунавати од децембарске зараде. Биће им најпре повећана основица за обрачун плате за десет одсто, и тако увећана ће се повећати за пет одсто. То се односи на запослене у здравственим установама, у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење кривичних санкција, неговатељицама у установама социјалне заштите и здравственим радницима у Заводу за спорт и медицину спорта. Осталим запосленима код буџетских корисника плате се, од децембарске, повећавају за 3,5 одсто, а основица ће се увећати за пет одсто од плате за март 2021. године.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)