ВЛАДА УСВОЈИЛА СМЕРНИЦЕ: По овоме јавна предузећа треба да планирају трошкове за 2021. годину

С. БУЛАТОВИЋ

22. 10. 2020. у 10:00

ВЛАДА УСВОЈИЛА СМЕРНИЦЕ: По овоме јавна предузећа треба да планирају трошкове за 2021. годину

Фото З. Јовановић

ШТА да очекују у 2021. али и наредне две године, јавна предузећа би овог пута требало добро да промисле.

Влада је на недавној седници усвојила нове смернице по којима треба да састављају план пословања. У случају појединих расхода не смеју да буду великодушнији него ове године, али пре тога морају добро да проуче шта су испословали ове године како се наредних година не би - преценили.

РЕВИЗИЈА МОЖЕ БЕЗ НАКНАДЕ

КОМИСИЈЕ за ревизију у јавним предузећима можда ће радити волонтерски. Надлежнима је остављено на вољу да процене да ли ће утврђивати накнаду за њихов рад. Неопходно је да се приликом утврђивања висине накнаде руководи финансијским стањем и пословним резултатима јавног предузећа.

Пандемија је потпуно преокренула ситуацију у појединим делатностима. Путовања возом скоро су стала, ауто-путевима се возило, а самим тим и плаћало - знатно мање. Управо ове околности, јер је неизвесно докле ће им корона мрсити конце, државна и локална предузећа морају да имају на уму. Држава им поручује да приликом планирања рачунају постојеће цене својих услуга.

- Приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно други надлежни орган - стоји у смерницама. - Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину. Уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

ПОНОВО ОТИШЛИ У "МИНУС"

ЈАВНА предузећа су прошлу годину завршила са губитком од 574 милиона динара. Реч је о резултату 549 државних и локалних фирми. Годину дана су били у "плусу" од 3,47 милијади динара. Губитак у 2019. су "зарадила" 134 предузећа и то у укупном износу 23,3 милијарде динара, који је у укупном збиру умањен за профит преосталих.

Препоручује им се да овог пута ураде више на унапређењу корпоративног управљања. Расподелу процењене добити за ову годину треба да ускладе са буџетским правилима, односно да део прелију у државну, покрајинску или локлану касу. Приликом планирања зарада и запошљавања морају прецизно да представе тренутно стање, број запослених по секторима, њихове квалификације, старосну и полну структуру.

- Додатно запошљавање, уколико је планирано програмом пословања, попуњавати искључиво у складу са важећим законским актима - подсећа Влада. - Средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским актима. Рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке, као и образложити због чега је набавка неопходна. Средства за посебне намене - спонзорства, донације, хуманитарне активности, планирати највише до нивоа за 2020. годину. Јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања и она која су пословала са губитком, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)