РАД НА 140.000 КВАДРАТА: Пореска управа, осим службених зграда и пословних објеката, користи и гараже, али је држава власник

С. Б.

30. 09. 2020. у 13:00

СЛУЖБЕНЕ зграде, тачно 62, простиру се на више од 108.305 квадрата. Књиговодствена вредност 22 стана је 13,6 милиона динара. Ту је још 47 пословних простора, девет гаража и шест других грађевинских објеката, који су уједно и највреднији - цене се на 231 милион динара.

РАД НА 140.000 КВАДРАТА: Пореска управа, осим службених зграда и пословних објеката, користи и гараже, али је држава власник

Новости

Све су то непокретности Пореске управе, пописане у Информатору о раду. Порезници, међутим, напомињу да они нису власници, већ само корисници државне имовине.

Власник јавне својине је, како објашњавају, Србија.

- Пореска управа, као управа у саставу Министарства финансија, нема правни легитимитет да буде носилац јавне својине на непокретној имовини - стоји у одговору Пореске управе. - Власник непокретности је Република, док је Пореска управа само корисник непокретности. О прибављању ствари и располагању стварима у својини Србије, под условима прописаним законом, одлучује Влада, ако законом није другачије одређено. Поред простора који је у јавној својини Републике, Пореска у мањем обиму користи и пословни простор локалне самоуправе, као и простор који закупљује.

Порезници нису власници ни стамбених квадрата, али они служе за решавање њиховог стамбеног питања.

- Пореска управа нема у свом власништву непокретности које се користе за становање - кажу порезници. - Станови којима располаже искључиво су у државној својини и стављени су јој на располагање, од стране Владе. Станови се користе искључиво за потребе становања пореских службеника.

Како не може да располаже јавном имовином, Пореска управа тако не може ни да даје у закуп пословни простор.

- Уколико Пореска управа нема потребу да даље користи пословни простор, о том простору одлучује Влада, тако што га додељује другом кориснику на коришћење уз одговарајућу одлуку - кажу порезници. - Од целокупног пословног простора који Пореска управа користи на територији Србије, уз одлуку Владе и поступак који је спровела Републичка дирекција за имовину - само је један простор дат у закуп.

ФИЛИЈАЛЕ

ПОСЛОВНИ простор Пореска управа користи за потребе организационих јединица које обухватају централу, у Београду, Центар за велике пореске обвезнике и 37 филијала. Филијале су по својој локацији у местима где су седишта управних округа и општина. Послове издвојених активности и послове писарницa Пореска управа обавља и на локацијама у местима где су образоване јединице локалне самоуправе - општине, а нису образоване филијале Пореске управе.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)