ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Ако сте узели мораторијум, ове ствари морате да знате

С. БУЛАТОВИЋ

20. 08. 2020. у 13:28 >> 13:28

ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Ако сте узели мораторијум, ове ствари морате да знате

Фото: Н. Фифић

ПАУЗУ у отплати кредита, али и обавеза на дозвољено прекорачење, па и доспелих рата после провучених картица овог пута искористило је 82 одсто дужника.

Ово су подаци Народне банке Србије, на основу информација које су им доставиле банке. Почек је прихватило 69 одсто дужника правних лица и 82 одсто дужника грађана, што је нешто мање него приликом првог мораторијума. Да је и ова мера усвојена са разлогом и у правом тренутку, за централну банку говори чињеница да је нови мораторијум на обавезе према банкама прихватило готово - 2,3 милиона дужника.

Одлуком Народне банке Србије, клијентима банака омогућен је још један застој у отплати обавеза које доспевају од 1. августа закључно са 30. септембром 2020. године, као и застој у отплати неизмирених рата пристиглих у јулу. Шансу у првом мораторијуму, током марта, изабрало је 91 одсто дужника - од тога 84 одсто дужника предузећа и 91 одсто грађана.

- Након престанка мораторијума, банка је дужна да сачини нови план отплате продужен за период трајања мораторијума - објашњавају у НБС. - План отплате мора бити сачињен на начин којим се обезбеђује потпуна информисаност дужника о свим елементима обавеза и начина њиховог измиривања. Банка је дужна да свим дужницима који су користили мораторијум, ако је то примењиво с обзиром на врсту конкретног производа, достави нови план отплате путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова за дужника.

По престанку мораторијума, како напомињу у НБС, редовна камата, обрачуната на начин прописан Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије ковид 19, равномерно се распоређује на период отплате кредита и других производа и не приписује се главници дуга. Период отплате се продужава за период трајања мораторијума. Након достављања плана отплате, дужник може, у року од седам дана по достављању поменутог плана да се определи око начина отплате главнице и камате.

У Удружењу банака недавно су објашњавали да сви који су се определили за почек, по истеку два месеца имају три опције за подмирење обавеза. Прва је да се редовна камата линеарно распореди на остатак дуга, а да се временски период кредита продужи за 60 дана. У том случају, ако је реч о стамбеном кредиту чија је месечна рата око 300 евра, она ће после мораторијума бити увећана за око 700 динара. Друга варијанта је да грађани плате само камату, а да се за 60 дана продужи кредит. Последња могућност је да, после паузе, и паузиране рате и камату плате - одједном.

СТАЛНА КОНТРОЛА ОДЛУКЕ

НАРОДНА банка Србије континуирано врши надзор над применом наведене одлукe и анализира евентуалне промене у понашању дужника током трајања и овог мораторијума - истичу у НБС. - Народна банка Србије непрекидно прати ситуацију у финансијском сектору, као и стање на целокупном домаћем и међународном тржишту и благовремено предузима све потребне активности како би се омогућило несметано функционисање финансијског система и одржала његова стабилност и у што већој мери ублажили негативни ефекти пандемије по грађане и привреду.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (3)