БЕЗ ИМОВИНЕ НЕМА НИ ДУГОВА: Рођаци покојника који није имао никакво власништво не морају да враћају његове кредите

Б. Царановић

18. 07. 2020. у 14:21 >> 14:21

БЕЗ ИМОВИНЕ НЕМА НИ ДУГОВА: Рођаци покојника који није имао никакво власништво не морају да враћају његове кредите

Фото Depositphoto

ПРВА помисао на помен наследства за већину људи буде стан, новац, кућа или нека друга вредност. Осим добитка, од покојника, међутим, могу да се наследе и дугови!

 Постоје и случајеви када иза преминулог не остане имовина, већ само неисплаћени кредит, лизинг, дугови по картицама, "минусима"... Банке, као најчешћи повериоци, за наставак отплате дугова потражиће наследнике, а могу чак и да иницирају оставинску расправу. Адвокати и банкари, међутим, кажу да је наследник одговоран за висину дуга само у вредности наследства. То значи да онај ко је наследио само дугове, може слободно да их се одрекне.

Недавно је породица Београђанина Т. С. (43), после његове изненадне смрти, добила писмо из банке да је покојник подигао кеш кредит од 250.000 динара и да је тек почео да га отплаћује. Осим тога, банка га је дужила и по кредитној картици, дозвољеном прекорачењу... Како преминули није имао у власништву никакву имовину, родитељи су помислили да ће морати да наставе да отплаћују дуг. Ангажовали су адвоката који их је посаветовао да доставе доказ од суда да иза преминулог није било имовине, па да оставинска расправа није ни одржана. А банци није остало ништа друго него да отпише дуг.

У Закону о наслеђивању, у члану 223 се наводи: "Наследник који се одрекао наслеђа не одговара за оставиочеве дугове."

КАДА СЕ АКТИВИРА ОСИГУРАЊЕ

У СЛУЧАЈЕВИМА када је пласман обезбеђен депозитом, залогом, хипотеком и слично, покреће се поступак наплате активирањем средстава обезбеђења. У крајњем случају, покреће се судски поступак. Код готовинских и кредита за рефинансирање који су обезбеђени групном полисом осигурања живота, такозвани пензионерски кредити, у случају настанка осигураног случаја, односно смрти корисника кредита, остатак дуга главнице осигураника пада на терет осигуравајуће куће.

- Наследници не одговорају за дугове који су већи од висине наслеђене имовине - потврдили су нам у неколико банака. - Уколико су наследили имовину која је мање вредности од дуга према банци, нису у обавези да врате цео дуг, него до вредности те имовине. Постоје случајеви када иза покојника не остаје имовина. Банка, али и сваки други поверилац, покушаће да се са наследником договори о отплати тог дуга. Међутим, законски наследници у том случају могу да се у оставинској расправи одрекну наследства. У том случају неће бити одговорни ни за дугове.

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА

НАКОН сазнања да је корисник кредита преминуо, банка контактира с наследником и тражи решење о наслеђивању, па се информација о стању дуга доставља свим наследницима. Обавезе према банци настављају се у висини наслеђене имовине. Уколико наследници не измирују уредно наслеђене обавезе, банка може, када је пласман обезбеђен јемством физичког лица, да активира административне забране жиранта.

Исти закон налаже да ако наследници прихвате наследство, морају да прихвате и дугове.

- У случају клијента који је преминуо, најпре проверимо да ли је кредит обезбеђен полисом осигурања. Уколико јесте, покреће се процедура за њено активирање и наплату, а у случају да није, покушавамо да ступимо у контакт са породицом преминулог ради договора о отплати кредита - кажу у Ерсте банци. - Прибављамо оставинско решење од чланова породице, или од суда, у случају да нису доступни, како бисмо утврдили наследнике преминулог и наслеђену имовину. Ако оставински поступак није покренут, иницирамо његово покретање.

Фото В. Данилов

Tekst potpisa

Према речима нашег саговорника, наследницима се омогућава неколико опција отплате дуговања - могу да наставе отплату кредита, да траже репрограм са евентуалним умањењем каматне стопе и продужењем рока отплате или да једнократно отплате дуг. Уколико се не постигне договор са наследницима, уговор о кредиту се раскида и банка покреће поступак наплате судски. Извршење спроводи јавни извршитељ. Код стамбених кредита наплата се првенствено реализује продајом хипотековане некретнине, јавном аукцијом или непосредном погодбом.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)