Незаконита одредба о плаћању таксе: Министарство правде дало негативно мишљење на предлог Уредбе РГЗ

Танјуг

12. 06. 2020. у 18:21

Незаконита одредба о плаћању таксе: Министарство правде дало негативно мишљење на предлог Уредбе РГЗ

Фото: РГЗ-промо

Министарство правде је дало негативно мишљење на предлог Уредбе Републичког Геодетског завода (РГЗ) за дефинисање услова издавања извода из листа непокретности и листа водова од јавних бележника и геодетских организација јер сматра да је предлог непотпун и мањкав, али очекује да се у заједничким консултацијама текст Уредбе усагласи, како би био прослеђен Влади на усвајање.

- Предлогом није дефинисан технички начин доставе из листа непокретности, затим није разграничено прибављање извода за службене потребе, односно обављање конкретних послова или за приватне потребе странака. Такође, садржи незакониту одредбу о плаћању таксе за прибављање извода за службене потребе, што је по закону бесплатно - кажу у Министарству правде за Танјуг.

Додају да предлог Уредбе не садржи алтернативу за прибављање извода поред Е-шалтера, у смислу wеб сервиса као другог начина који обезбеђује пут кроз застићену правосудну мрежу.

Поред свега, катастар није обезбедио ни техничке услове за повезивање са wеб сервисом, напомиње Министарство правде.

Министарство подсећа да јавни бележници у саставу Правосудног информационог система (ПИС) за потребе обављања послова из њихове надлежности, који се односе на промет непокретности, од момента повезивања са регистром катастра непокртености 2018. године, по службеној дужности приступају бази катастра и прибављају податке о правном статусу непокретности.

За преузимање података и извода који је вршен по службеној дужности за потребе промета непокретности и оставинске предмете јавни бележници од странака нису наплахћивали ни накнаду нити нужне трошкове, наводе у Министарству правде.

Проблем је, како кажу, у томе што катастар бележницима преко ПИС-а даје приступ централној бази која касни у односу на локалне катастарске базе устројене на нивоу општина Поводом примедби у погледу рада јавних бележника у поступку оверавања и издавања података и извода из регистра непокретности, Јавно бележничка комора (ЈКС) је саопштила да није спорно да у складу Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова, јавни бележници могу да издају извод из регистра катастра непокретности који има исту важност као да га је издао Завод.

Међутим, како указује ЈКС, услови издавања извода се ближе уређују подзаконским актом који доноси Влада, и који акт до данас није донет.

У питању је Уредба коју Влада треба да донесе на предлог РГЗ-а, уз сагласност надлежних министарстава, а предлог се чак већ већ две године.

С обзиром да јавни бележници по службеној дужности већ прибављају податке из Геодетско-катастарског информационог система (ГКИС), апсолутно је неоснована тврдња да јавни бележници опструишу дигитализацију која је један од приоритета Владе.

Напротив и јавни бележници и катастар непокретности су институције исте државе, док су потребе грађана те којима треба дати приоритет у датој ситуацији.

ЈКС је истакла да је неприхватљиво да јавни бележници, као део правосудног система, електронску комуникацију са РГЗ обављају преко комерицалних мејлова, преко којих се не може у потпуности гарантовати заштита података.

Због тога је законским прописима одређено да је РГЗ дужан да правосудном систему, као и јавним бележницима као правосудној професији омогући потпуни увид у ажурне податке ГКИС-а и њихово преузимање најкасније почев од 31. децембра 2020. године, што још није учињено.

Министарство правде наводи да то представља напредно решење које користе јавни бележници за заводење исправа које солемнизују и сацињавају у поступку промета непокретности као и пореских пријава пореза на имовину, наследе, поклон и пренос апсолутних права које прате те исправе.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)