ПОРЕСКА управа Републике Србије је примила укупно 30.290 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину.

Коментари (0)