СВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: Пореска тражи од туристичких агенција податке платежних клијената, а ово су разлози

Novosti online

17. 10. 2021. у 10:00

ПРЕСКА управа Србије тражила је од туристичких агенција да доставе личне податке клијената који су у току једне године на аранжмане потрошили више од 5.000 евра. Разлози због којих се ови подаци прикупљају у складу са Законом о утврђивању порекла имовине и посебном порезу који је примени још од марта месеца, а стоји у објашњењу Пореске на њиховом званичном сајту.

СВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: Пореска тражи од туристичких агенција податке платежних клијената, а ово су разлози

Фото: Free Images Pixabay

"Законом о утврђивању порекла имовине и посебном порезу (Сл. гласник РС“, бр. 18/2020. и 18/2021 – у даљем тексту: Закон) који је у примени од 12.03.2021. године, уређују се услови, начин и поступак под којима се утврђује  имовина и увећање имовине физичког лица и посебан порез на увећање имовине за коју физичко лице не може да докаже да је стечено на законит начин, као и органи надлежни за спровођење овог закона.

Одредбама члана 13. Закона, дефинисано је да Пореска управа утврђује увећање имовине у претходном поступку на основу података којима располаже и података које прикупи од других органа и организација, правних или физичких лица и упоређује их са пријављеним приходима у одређеном периоду. Уколико се у претходном поступку учини вероватним да у највише три календарске године код физичког лица постоји разлика између увећања имовине и пријављених прихода која је већа од 150.000 евра у динарској противвредности, Пореска управа покреће поступак контроле.

Пореска управа може прибавити податке и из свих врста евиденција и података које воде, односно поседују надлежни органи и друга лица о непокретним и покретним стварима, привредним субјектима, финансијским инструментима, штедним улозима и рачунима код пословних банака, као и других евиденција и податка из којих се може утврдити имовина физичког лица, укључујући и податке о издацима за приватне потребе физичког лица.

На основу члана 11. став 2. Закона, Влада је донела Уредбу о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица.

Сви државни органи и организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, имаоци јавних овлашћења, физичка и правна лица дужни су, да на захтев Пореске управе, доставе податке којима располажу у року који она одреди и да пруже подршку запосленима у Пореској управи у поступку прописаном овим законом. У складу са чланом 7. Закона, дефинисана је обавеза достављања података Пореској управи.

У поступцима утврђивања порекла имовине које води, Пореска управа  у потпуности поступа у складу са применом одредби Закона о заштити података личности („Сл.гласник РС“, број 87/2018)", наводи се на сајту Пореске управе.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)