КОМПАНИЈА НИС је у периоду 2010-2020. године била међу водећим домаћим послодавцима, инвеститорима и извозницима, а просечан годишњи директан допринос ове компаније домаћем бруто друштвеном периоду (БДП) био је 5,1 одсто, резултат је студије ревизорско-консултантске компаније КПМГ о економском утицају НИС-а у Републици Србији.

Коментари (0)