ДИРЕКТОР Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић констатујући да је служба катастра у Зрењанину у свим пилот пројектима завода и убедљиво најефикаснија у Србији, уручио је градоначепнику Сими Салапури дигитални ортофото снимак Зрењанина, уз констатацију да је то први такав снимак поклоњен некој локалној самоуправи у Србији и да ће то убудуће бити пракса Републичког геодетског завода.

Коментари (1)