КОРАК ПО КОРАК: Како остварити право на инвалидска примања по губитку радне способности

В.Н.

25. 09. 2020. у 15:05

КОРАК ПО КОРАК: Како остварити право на инвалидска примања по губитку радне способности

Фото Depositphotos

ИНВАЛИДСКА пензија може да се оствари када се утврди потпуни губитак радне способности и то у случајевима ако је узрок инвалидности повреда на раду или професионална болест, без обзира на дужину пензијског стажа, као и ако је она последица болести или повреде ван рада.

КОРАК 1

Захтев за остваривање права на инвалидску пензију подноси се надлежној филијали по месту пребивалишта. Документацију чине специјалистички налази, отпусне листе и слично, затим лична карта на увид или уверење о пребивалишту, фотокопија здравствене књижице, као и извештај о повреди на раду...

КОРАК 2

За вештачење медицинских чињеница чији је узрок професионална болест, поред уобичајене документације коју издају здравствене установе, прилаже се и експертиза Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" - Београд, Завода за здравствену заштиту радника из Новог Сада и Ниша, Института за медицину рада Војномедицинске академије.

КОРАК 3

Позив за лекарски преглед се упућује на кућну адресу са датумом, термином и местом прегледа, као и објашњење правних последица у случају неодазивања на преглед из неоправданих разлога. У позиву ће бити наведено шта треба понети приликом доласка на преглед.

КОРАК 4

После вештачења, а на основу налаза, оцене и мишљења лекара вештака, доноси се решење о оствареном праву, које се упућује подносиоцу захтева и његовом послодавцу. У периоду од 15 дана од дана пријема решења, подносилац захтева и послодавац имају право на жалбу. Уколико се нико не жали, доноси се решење о раскиду радног односа, што подносилац захтева доставља Фонду и од тог дана се покреће поступак обрачуна висине пензије.

КОРАК 5

Уколико лекар вештак утврди да нема потпуног губитка радне способности или је корисник незадовољан висином обрачунате пензије, има могућност улагања жалбе Фонду, наводећи при том чињенице које сматра да нису узете у обзир приликом доношења првостепеног решења.

КОРАК 6

Другостепени орган сагледава жалбу у целини, прослеђује налог надлежном другостепеном органу медицинског вештачења, који понавља вештачење и поново одлучује о постојању потпуног губитка радне способности. Другостепени орган може да усвоји, делимично усвоји или одбије жалбу.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)