УХВАТИО ме је левом руком за крагну, гурно на тезгу, а десном ударао по глави. Бранила сам се рукама, колико сам могла. Кад ме ударио први пут, оном тешком паорском шаком, све сам звезде видела. Нисам знала шта ме снашло. И наочаре ми је поломио.

Коментари (0)