ПИСМО можда и јесте настало измишљањем (неко је морао да измисли и формира распоред и комбинацију свих тих знакова) а, ако су то били свештеници и други људи везани за свете ритуале и обреде, и писмо би представљало неку врсту светог знања коју би они брижљиво неговали и чували.Знаке, дакле, не би познавали и “читали” други, обични смртници.Досадашње научне претпоставке се управо заснивају да су знаке користили сви Винчанци, чак и деца.
Искрено верујујући да је у Винчи заиста почело да се развија значење сваког појединачног знака и њихове комбинације Старовић указује на учесталост понављања и комбинације истих винчанских знакова - 4 до 5 у истом распореду, истом графичком облику изведених на различитим локалитетима и предметима, што, не може бити случајност.Мишљења је да поруке које су знаковима преношене нису биле уског значења, већ су представљале далеко сложеније информације.
Бележење бројевима (међу винчанским знаковима)које изгледа као у “таблићу” (четири усправне црте па пета преко њих) је додатни елемент који научницима придодају логици раних писама и формирању једног потпуног писменог система који би се могао назвати -писмом.
Ипак,постоји крупан проблем.Старовић га види у недостатку квалитетне, бројније серије записа, са комбинацијама четири до пет знакова у низу.Значајно веће од оне са којом сада наука располаже.
-Ако се ту открију правилности које се понављају, другим речима, граматика, онда је неспорно да говоримо о писму - сугерише Старовић.
Стручњаци се међусобно разликују у односу на то колико је ко спреман да на основу садашње истражености и знања о винчанским знаковима и симболима, тврди одговорно да се ту заиста ради о писму.
Нучник Андреј Старовић један је од поприлично скептичних.Уздржаних.Али, ни категоричан у негирању претпоставке да су винчански знаци на посудама ( који толико главобоље задају данашњим научницима)- писмо.Спреман је да поверује у информатичку револуцију Винчанаца, чак, али хоће доказе.Сматра, да том “мозаику” који научници склапају, недостају још многе “празне коцкице” које ће се,очекује, попунити новим резултатима. И можда,показати “слику” првог, раног и најстаријег писма.
Старовић искрено верује да су винчански урези као систем, неспорно записни. И да као такви представљају најстарије писмо уопште познато у праисторијској археологији.

КУЛТУРНИ КОМПЛЕКСИ
ПРЕДМЕТИ са урезаним знацима (појединчним или организованим у низовима) откривени су на више од 100 места.Прикупљени су са територија више културних комплекса које су археолози препознали као Винча, Тиса, Караново,Гумелница и Пештрети.Касније су пронађени и у комплексу Кукутени у западној Украјини а и у Димини култури, у северној Грчкој.
(Наставља се)