ОСНИВАЊЕ

КОМПАНИЈА Новости АД регистрована је код Трговинског суда у Београду, на регистарском улошку број 1/6555-00. Компанија је настала из дневног издања "Вечерње новости", које су први пут штампане као вечерње издање у време Тршћанске кризе 16. октобра 1953. године. У оквиру тадашње НИП "Борбе", "Новости" су формиране као радна јединица све до доношења Закона о удруженом раду када се организују као ООУР у саставу РО "Борба". "Новости" се уписују у судски регистар 02.07.1975. године као самосталан правни субјект. Решење Фи. 842/75

По Уставу из 1974. и тадашњем Закону о удруженом раду носициоци права коришћења све имовине биле су основне организације, а не радне организације. У оквиру Радне организације "Борба" било је уписано 14 ООУР-а . Фи. 7148/78

Деобни биланс за све ООУР-е био је сачињен, потписан, али није предат суду, а на основу њега су радне јединице могле да се организују и упишу као ООУР-и. Четрнаест ООУР-а, међу којима су биле и “Новости”, “Штампарија”, “Борба” , потписали су Споразум о коришћењу пословног простора на основу фактичког стања.

Тадашње радне јединице током 1965. године формирале су Фонд капиталне изградње у који су се сливала средства од продаје свих издања, највише од "Новости", које су имале највећи тираж. Из тог Фонда је започета изградње погонске зграде, магацин за папир и везне зграде за потребе штампарије. Изградња је трајала до 1975. године.

"Новостима" је признато право сувласништва на 7.232,85 квадрата и пословној згради, у Косовској улици 22-26 на основу финансирања изградње ове зграде и правног континуитета. Право је признато у поступку пред судом, предмет XВИИИ П.бр.2873/04, где је у првостепеном поступку пресуђено у корист "Новости".

Децембра 1989. године тадашњи ООУР Новости, као и сви други ООУР-и у оквиру РО "Борба" донеле су одлуку да послује као посебно Друштвено предузеће. То је и уписано у судски регистар под решењем Фи. 3805/90 од 13.04.1990.године. Такву одлуку донео је и ООУР "Борба". Тиме је у бившој РО "Борба" престало заједништво. Изузетак је један заједнички део, који је наставио да послује као самостално предузеће. Он је за сва предузећа у кући обављао интерне услуге - грејање, чишћење, одржавање, књиговодство.

Прикажи све вести