ВЛАСНИШТВО

ЗАПОСЛЕНИ у друштвеном предузећу „Новости“ 1990. године донели су Одлуку о издавању интерних деоница и Одлуку о организовању ДП Новости у Деоничарско друштво Новости. Том приликом примењиван је Закон о друштвеном капиталу. Током наредне две године радници су уплатили значајна средства за куповину интерних деоница, користећи законом прописано право на припадајући попуст, који је увећавао деоничарски капитал, а смањивао друштвени капитал.

Изменама и допунама Закона о претварању друштвене својине у друге облике својине, по члану 34а , предвиђено је да се изврши ревалоризација деоничарског и друштвеног капитала у реалном динару, искучујући инфлацију. Инфлација је у другом полугођу 1992, целој 1993. и до 24. јануара 1994. била енормно висока.

Прерачун и ревалоризација интерних деоница

Након «ревизије» ДД Новости су добиле коначно решење Републичке агенције за процену вредности капитала број 764/91-4 од 4.4.1997. године, са стањем на дан 24.01.1994. године. Друштвени капитал је 77,36 одсто што је 950.217,00 нових динара. Деоничарски капитал износи 22,64 одсто, што је 278.132,00 нова динара.

У решење је унет и следећи текст:

“Приликом утвђивања вредности капитала и међусобних односа друштвеног и деоничарског капитала није узета у обзир вредност пословне зграде у Београду, Трг Николе Пашиа 7 и 7а, пословне зграде у улици Косовској 20-26, као и улагања “Новости” у Штампарију “Борба”, из разлога нерешених правно-економских питања.”

“Новости”, АД, су промениле назив у Компанија “Новости” и искористиле право објављивања јавног позива за упис бесплатних акција. Након ревалоризације од 24. јануара 1994. до 31.05.1998. укупан неспорни капитал био је 5.528.000,00 динара. Од тога је 1.254.000,00 динара отплаћени деоничарски капитал, што је 22,68 одсто, а 4.274.000,00 динара је друштвени капитал.

Дирекција за процену вредности капитала донела решење број 647/98-1-6 од 02.07.1998. године. Друштвени капитал подељен је на следећи начин -

60% за упис бесплатних акција,

10% за пренос Фонду ПИО и

30% за упис у ИИ кругу.

Деонице су уписала 357 деоничара. Услед мале висине капитала, морала се применити редукција, свођењем на нешто мање од 1/4 законом прописаног права. Дирекција за процену вредности капитала донела је Решење којим се прихватају уговори о упису бесплатних акција, број 647-1/98-1-6 од 14.07.1999. године.

Након доношења овог решења однос у капиталу је следећи - 76,06 одсто је деоничарски капитал и 23,94 одсто је преостали друштвени капитал резервисан за попуст на уплате деоница из ИИ круга.

Привредни суд у Београду уписао је ову промену дана 18.11.1999. године. Са стањем на дан 17.09.1998. године расписан је јавни оглас за упис акција у ИИ круг.

Новембра 1997. године донета је Уредба о СЈУ «Борба» у коју је ушао лист «Борба» и Заједничко предузеће, а наредне године донета је Допуне уредби на основу које су и остала предузећа( у том тренутку многа мешовита са већинским приватним капиталом, или акционарска), национализована и принудно увучена у СЈУ «Борба». Свима је одузет правни субјективитет и уписана су у судски регистар као делови установе. Ова судбина задесила је и «Новости» 3.03.2000. године.

Прикажи све вести