Локални парламент града Панчева изгласаће нову Одлуку од држању животиња на својој територији.

Ево која су нова правила за држање пса или мачке:

Власник, односно држалац пса и мачке је дужан да се брине о животињама, да их негује, храни, обезбеди им потребне санитарно-хигијенске услове, редовну вакцинацију против беснила и лечење.

- Власник, односно држалац пса и мачке је дужан да изврши упис и регистрацију пса на начин прописан законом.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Ljubimci utiču na zdravlje: Vlasnici pasa duže žive

- Власник, односно држалац пса је дужан да изврши обележавање (микрочиповање) пса у складу са посебним прописима о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима. Пас који се држи као кућни љубимац, а који може представљати опасност за околину (у даљем тексту опасан пас) може се држати под условима прописаним законом. Власник, односно држалац кућних љубимаца, дужан је да спречи рађање нежељених кућних љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке.

- У породичној кући, стамбеној згради, стамбено-пословној згради и пословној зграде, могу се држати пси и/или мачке под условом да власник, односно држалац животиње држи пса и/или мачку на начин којим не угрожава њихову добробит, да им је обезбеђен адекватан и сигуран смештај и неопходна нега, здравствена заштита, те одговарајући хигијенско-санитарни услови простора у ком бораве, у складу са законом којим се уређује добробит животиња.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Mačka heroj spasila dečaka (1): Srećan kraj snimka od kog se roditeljima diže kosa na glavi (VIDEO)

- Пси и мачке који се држе у стану у стамбеној згради, у стану и пословном простору у стамбено-пословној згради и у пословном простору у пословној згради, не смеју да угрожавају и узнемиравају остале власнике станова, односно пословних просторија у мирном коришћењу, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда.

- Власник, односно држалац пса и/или мачке у стамбеној згради или стамбено-пословној згради дужан је да обавести управника, односно професионалног управника о броју и врсти паса и мачака које држи у стану, односно пословном простору.

- Забрањено је остављање паса и мачака без надзора држаоца на балкону, тераси и лођи која припада стану.

- Држање паса и мачака у заједничким просторијама стамбене зграде или стамбено-пословне зграде (перионица, просторија за сушење рубља, просторија за рад органа управљања зградом, просторија за смештаје опреме и слично) дозвољено је уколико постоји одлука стамбене заједнице, на начин којим се обезбеђује њихова добробит, у складу са законом којим се уређује добробит животиња и становање и одржавање зграда.

- Пас који се држи у породичној кући у ограђеном дворишту не мора бити везан, уз услов да ограда висином и чврстином онемогућава пса да изађе из дворишта и обезбеђује сигурност пролазника.

- У дворишту стамбене зграде или стамбено-пословне зграде пас се мора држати у ограђеном простору тако да не постоји могућност да напусти простор, односно двориште или да на други начин угрози или узнемири суседе и пролазнике, под условом да постоји сагласност свих сувласника дворишта.

- Улазна капија дворишта у породичној кући и дворишта у стамбеној згради или стамбено-пословној згради у коме се држи пас, мора бити видно означена таблом са цртежом и натписом који указује на присуство пса.

- Власник, односно држалац пса не сме држати пса стално везаног на ланцу или на други сличан начин везаног, осим ако је везан на продужену водилицу (сајлу) или је смештен у свом боксу.

- Власник, односно држалац пса, дужан је да пса изводи на повоцу. Сваки власник или држалац је дужан да одговорно поступа уколико одлучи да свог пса пусти са повоца. Пас се може пуштати са повоца да се слободно креће само у парку и на другој јавној зеленој површини и то:

- у времену од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана, у периоду летњег рачунања времена, односно у времену од 20.00 сати до 10.00 сати следећег дана, у периоду зимског рачунања времена;

- у непосредној близини школа, у временском периоду из алинеје 1 овог става, ограничавајући се до 7.30 сати следећег дана, без обзира на период рачунања времена, осим за време школског распуста и нерадних дана.

- Забрањено је пуштати пса са повоца да се слободно креће у делу парка и друге јавне зелене површине, у којем се налази уређено дечје игралиште, као и у делу под цветним засадом.

- Градско веће града Панчева донеће акт којим ће се одредити зелене површине на које се могу пси пуштати током целог дана, зелене површине за неограничено слободно кретање паса (парк за псе) и зелене површине на којима је забрањено извођење паса (спомен гробља и површине уз споменичка обележја, засебни високодекоративни партери испред значајних јавних установа и сакралних објеката и сл.).

- ЈКП „Зеленило“ Панчево је дужно да у парку и другој јавној зеленој површини постави видне ознаке, на којима је назначено у ком временском периоду и у којим деловима је забрањено слободно кретање паса, односно на којим јавним зеленим површинама је забрањено извођење паса.

- Извођење опасног пса обавезно је на поводцу и са заштитном корпом на њушци.

- Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника или држаоца пса, без заштитне корпе на њушци.

- У парку и на другој јавној зеленој површини, може се одредити површина за неограничено слободно кретање паса. У парку за псе се постављају реквизити за псе и мора бити ограђен жицом.

- Забрањено је, у парку за псе:

- уводити кује у терању и болесне псе;

- користити ове површине од стране професионалних тренера паса за обављање обуке паса;

- уношење стаклене амбалаже; – уношење и остављање хране;

- улазак и боравак деце млађе од 8 година, без надзора родитеља;

- увођење штенади млађе од 4 месеца и невакцинисану штенад и псе.

- На улазу у парк за псе, забране из става 2. овог члана морају бити видно истакнуте, о чему се стара ЈКП „Зеленило“ Панчево које је извршило његову изградњу.

- Опасни пси се могу уводити у парк за псе и пуштати са повоца да се слободно крећу са заштитном корпом на њушци.

- Уколико пас или мачка приликом извођења и кретања запрља површине јавне намене, власник или држалац кућног љубимца је дужан да их без одлагања очисти. Власник или држалац кућног љубимца дужан је да при сваком извођењу на површину јавне намене код себе има прибор за чишћење измета или ПВЦ кесу и да очисти сваку површину јавне намене коју је његов љубимац запрљао. Одлагање сакупљеног садржаја власник или држалац кућног љубимца је дужан да одлаже у канте, контејнере и посебне канте које су за ту намену постављене на површинама јавне намене и које су видно обележене.

- Уколико пас или мачка при извођењу из стана запрља заједничко степениште или друге заједничке просторије у стамбеној згради, стамбено-пословној згради и пословном објекту, власник или држалац кућног љубимца је дужан да загађену површину очисти и опере а по потреби и дезинфикује.

- Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево је дужно да постави специјалне канте за измет на површинама јавне намене где је дозвољено пуштање паса и мачака, парковима за псе и местима где се најчешће изводе и истрчавају пси и мачке, као и да одржава чистоћу и хигијену наведених површина.

- Казне за непоштовање ових одлука крећу се од 10.000 динара за фзичка лица до 60.000 за правна лица.


espreso.rs