БЕОГРАД - Преко 30 000 потписа за веће казне за злостављање животиња коју је покренула ORCA, изазвало је брзу реакцију надлежних. Сложност грађана и удружења за заштиту животиња подстакла је Министарство правде да предложи веће казне за злостављаче.

Министарство правде је у свом Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика предвидело повећањи казни за злостављање и убијање животиња. Уместо досадашње казне од једне године, злостављачима животиња претиће казна од ДВЕ ГОДИНЕ затвора, а организаторе борби животиња чека затворска казна између ШЕСТ МЕСЕЦИ и три године (уместо досадашњих три месеца до две године).

Циљ измена Кривичног законика које је предложило Министарство правде је ревидирање санкција за најтежа кривична дела, попут кривичних дела тешко убиство, силовање које за последицу има смрт, обљуба на дететом и немоћним лицем са смртном последицом и слично.

Драго нам је што је Министарство правде предложило повећање казни за злостављање и убијања животиња, препознајући повезаност насиља према животиња и осталих облика насиља у друштву. За нас је ово само први, али веома значајан корак ка неопходним променама у кривичноправног заштити животиња на којима радимо - додатно охрабрени подршком грађана и удружења за заштиту животиња“, изјавио је овим поводом, Елвир Буразеровић, директор ORCA.

Подсетимо се: иницијатива ОРЦА за измене и допуне Кривичног законика

Поред повећања казни за злостављање животиња, ова иницијатива обухвата и предлоге за

  • * Дефинисање напуштања животиња као кривично дело;

  • * Прописивање могућности кажњавања за покушај извршења кривичног дела убијања и злостављања животиња;

  • * Утврђивање још две мере обезбеђења: одузимање животиње и забрана држања животиње у случају извршења кривичног дела злостављања и убијања животиња

  • * Проширивање формулације кривичног дела борбе животиња токо што би се кажњавале све борбе, а не само оне организовање из користољубља;