СВИ људи су по природи радознали, а недавно спроведено истраживање показало је да је жеља за истраживањем и разоткривањем већа код мушкараца него код жена.

Приликом извођења експеримента, испитаницима оба пола дата је на читање књига у којој је, у уводу, одштампано упутство: "Читајте текст од почетка до краја, без да прво погледате 25. страну."

Већина мушкараца толико је била радознала да су, одмах чим су купили књиге, отворили 25. страну. Жене су, махом, пратиле упутство и пажљиво читале страну по страну, редом. Из наведеног резултата произилази једноставан, а ефикасан савет дамама: ако успете у томе да вас супротни пол доживи као мистериозне и посебне, лако ћете задобити њихову пажњу.