Туристичка организација Војводине успешно реализује пројекте са партнерима из Хрватске, Мађарске и Србије

петак, 12. 07. 2019. у 09:00

Туристичка организација Војводине успешно реализује пројекте са партнерима из Хрватске, Мађарске и Србије

Фото: Промо

Општи циљ пројекта је унапређење континенталног туризма у пограничном региону у циљу успостављања социјалног, економског и територијалног одрживог развоја
ПРОЈЕКАТ „ИНТЕГРАЛНИ РАЗВОЈ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У РЕГИОНУ ТИСЕ“ – ИДЕНТИС

Имајући у виду да регион Војводине и Жупаније Чонград у Мађарској до сада нису имали заједнички дефинисане производе и услуге које су заједнички промовисане и брендиране, Туристичка организација Војводине кроз овај пројекат ствара нову и иновативну основу за будући заједнички развој и промоцију туризма кроз следећу групу активности: креирање дигиталних база података, мобилних апликација и водича и вишејезични веб портал; организовање тематских семинара и радионица за релевантне актере о промоцији, брендирању и коришћењу фондова ЕУ; израда заједничког документа развоја стратегије туризма; промовисање и дефинисаних тематских обилазака и рута на туристичким сајмовима и медијима, и стварање прекограничне туристичке мреже ИДЕНТИС.Пројекат има за циљ повећање броја посета културно-туристичким дестинацијама у региону Тисе, што ће довести до повећања броја туриста и ноћења, као и прихода у туристичком сектору и услужној делатности. Циљне групе којима се пројекат бави су представници компанија из туристичке привреде, представници медија и штампе, домаћинстава и смештајних јединица, локални грађани.

Приоритет је да се направи стратешки документ за дефинисање даљих корака које треба предузети у заједничкој акцији. Једно од првих питања на које треба обратити пажњу је недостатак заједничких туристичких производа и рута које ће покренути промоцију ове области. Партнери су се договорили о јединственој предности коју овај регион може да понуди својим становницима, али највише туристима. Тиса обилује природним лепотама и представља изузетан потенцијал за развој туризма који омогућава целокупни друштвено-економски развој регије укључивањем различитих учесника у сам процес промоције производа и рута.

Ово је препознато као релевантно средство за обезбеђивање одрживог развоја прихватљиве области. Јединствене прилике за туристе да се упознају са Тиским цветом и уживају у тематским рутама (бициклизам, трчање, шетња) како би се боље упознали са природним вредностима, посебном флором и фауном (Зоолошки врт у Палићу и Сегедину и Резерват бизона код језера Нађсекшош), као културна баштина (катедрале, музеји, народна традиција) ће по први пут бити промовисани као заједничка туристичка понуда, брендирана и препозната на туристичким мапама. Маркетинг обухвата дигиталну и не-дигиталну промоцију, као и коришц́ење андроид и ИОС платформи.

Пројекат наглашава прекогранични утицај кроз све фазе развоја и имплементације пројекта, а посебно размену знања и искустава. Пројекат тежи повећању броја туриста и повец́ању препознатљивости заједничке културне баштине.

ПРОЈЕКАТ „ВИРТУЕЛНИ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ“ - VicTour


Пројекат „Виртуелни и културни туризам“, VicTour, ХР-РС47, који је суфинансиран из програма ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ Хрватска-Србија, 2014-2020 започет је током 2017. године. Партнери на пројекту су Вуковарско-сријемска Жупанија (која је водећи партнер на пројекту), затим Туристичка заједница Вуковарско-сријемске Жупаније, Туристичка организација Војводине, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Универзитет у Новом Саду, односно Економски факултет из Суботице.

Општи циљ пројекта је унапређење континенталног туризма у пограничном региону у циљу успостављања социјалног, економског и територијалног одрживог развоја са нагласком на развој и унапређење културног туризма.Главни резултати пројекта су препознатљиви идентитет региона, побољшан ниво туристичке промоције, побољшани капацитети пружалаца туристичких услуга и повећана видљивост туристичке понуде региона. Активности су усмерене на побољшање постојеће туристичке понуде и подизање квалитета промоције коришћењем нових информационих и комуникационих технологија (ИЦТ). Примена нових технологија и ИЦТ решења доприноси систематским иновацијама и праћењу и прилагођавању савремених трендова и индивидуалних захтева туриста.

Додатна вредност пројекта одражава се у доприносу даљем развоју заједничких стратегија и синергија у управљању одрживим туристичким окружењем, дељењу међусобног знања у ширем региону, разбијању друштвено-културних и физичких баријера између две земље.

Главне циљне групе пројекта су: туристичке организације/заједнице, музеји, туристичке агенције, мала и средња предузећа, стејкохлдери, туристи, јавност.(ПР)

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)