Босанском певачу Халиду Муслимовићу (58) баш не иде од руке у последњих неколико месеци. Након што је обелодањено да га терети бивша љубавница за, како је она истакла, насиље и дугове, певача је на суду, наводно, добио бивши сарадник.

Спор стар скоро 30 година између босанског певача и његовог сарадника из Јагодине коначно ће бити решен, и то неповољно по Халида.

Основни суд у Приједору донео је одлуку о усвојењу захтева за извршење који је поднео Ермин Ерко Елезовић, а по ком Халиду Муслимовићу треба да се попишу, процене и продају све покретне ствари ради наплате потраживања од 32.000 евра.

Приједорски суд установио је да не постоји други начин да Муслимовић исплати дуг према Елезовићу стар скоро 30 година, те да је неопходно да се одузму покретне ствари из његовог домаћинства, као и возни парк, и да то буде продато на аукцији.

- На основу решења Окружног суда у Бањалуци, којим се признаје пресуда Апелационог суда из Крагујевца, и на предлог Ермина Елезовића, одређује се извршење пописом, проценом и продајом покретних ствари извршеника Муслимовић Халида из Приједора у његовом домаћинству, као и возног парка, ради намирења потраживања тражиоца извршења у износу од 20.000 евра, на име материјалне штете, као и износ од 12.500 евра на име изгубљене добити која се огледа у неовлашћеној продаји касета.

Пописане ствари предаће се лицу које одреди суд. Извршенику се забрањује да располаже пописаним стварима - пише у Елезовићевом захтеву који је усвојио суд у Приједору.
У истом захтеву се такође наводи да Халиду Муслимовићу неће бити одузете путне исправе до окончања поступка, што је такође тражила супротна страна, наводи Курир. Са Халидом није било могуће ступити у контакт, док је Ермин рекао да неће да коментарише овај случај док све не буде готово.