Парк природе „Русанда" у селу Меленци код Зрењанина, богатији је за два нова рода и око 15 нових врста алги, које су стручњаци установе "Резервати природе" открили детаљним алголошким анализама, што је сензационална новина за флору у Србији.

Нове врсте алги са повећаном концентрацијом електролита, биће представљене на шестом Конгерсу еколога у Северној Македонији и објављене у међународним еколошким часописима.

Како истичу стручњаци "Резервата природе" кретање кроз заштићено подручје и узимање узорака обављено је тако да се не узнемирава живи свет парка природе и не подстиче ширење инвазивних врста, у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Русанда", а у пројекту су учествовали, дипломирани биолог мастер Јасна Јованов и чувари Милан Плавшић и Мирослав Фрајић.