Градско веће Суботице донело је одлуку да се закупци пословних простора у својини града, којима је наредбама Градског штаба за ванредне ситуације или одлукама Владе Републике Србије забрањено обављање делатости за време ванредног стања, ослобађају од плаћања закупнине.

Подсетимо, Суботица је један од првих градова који је забранио рад угоститељских објеката, козметичких и фризерских салона, кладионица, пијаца...

Закуп се неће плаћати за април, а закључно с месецом у коме се укине ванредно стање. Закупци ће током овог периода морати да плате само режијске трошкове.

-Тако ће се уговори о закупу пословног простора између Града Суботице и закупаца који су ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, третирати као уговори о давању на коришћење пословног простора без накнаде, све док се не укине ванредно стање – наводи се у образложењу одлуке Градског већа.

Закупци пословних простора који нису ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, своје обавезе по рачунима за закуп пословног простора за период од 1. априла до краја месеца у коме се укине ванредно стање могу измирити до 31. децембра текуће године.