ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписала је конкурс за упис деце за радну 2020/2021. годину. Због ванредног стања у земљи, пријаве се подносе искључиво на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić, у периоду од 1. априла до 15. маја.

Деца која су похађала вртић у прошлој радној години, сматрају се уписаном, па нема потребе да се уписују поново. Уколико се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављених.

Она се уписују у вртић по редоследу који се одређује на основу броја бодова, а њихов максимални износ је 80. Пре подношења захтева за упис, родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према ПУ „Мајски цвет“.