УПРАВА нишког Клиничког центра, позивајући се на Закон о здравственом осигурању, обавестила је све запослене да ће они који буду у изолацији, или самоизолацији, имати право на просечну зараду у висини од 65 одсто. Ова одлука узнемирила је не само здравствене раднике, већ и оне које треба да се лече у Нишу јер је јединствени став да им "треба дати мотивацију, а не казну, ако се разболе". Директор проф. др Зоран Радовановић тврди да је ова одлука законита.

- Не ради се ни о каквој самосталној одлуци Управе КЦ, већ о обавештењу свим радницима, како је унапред закон предвидео у оваквим ситуацијама. Једноставно, тражимо да се првенствено јаве телефоном, пошаљу мејл главној сестри или руководиоцу, потврду - дознаку о спречености за рад. Дознаку може да достави члан породице, или сам запослени кад престану разлози због којих није могао да то уради - наводи Радовановић.

Директор КЦ Ниш каже да је неопходно доставити ову документацију да би се "спречиле евентуалне злоупотребе од стране појединаца за време ванредног стања у коме се налази наша држава".

Није више тајна да се међу зараженима у Нишу налази на десетине лекара Клиничког центра, а да су у самоизолацији и сви они који су имали контакте са тим колегама. У овом тренутку је тешко прецизирати колико је укупно медицинара спречено да ради по овом основу. Иначе, јавила су се и нагађања да је морало да овакав начин да се "припрети" онима који избегавају радне обавезе, у страху да не би били заражени.

Министарство за рад, борачка и социјална питања 24. марта је дало детаљно објашњење права и обавеза запослених и послодаваца.

- Накнада зараде, према Закону о здравственом осигурању, јесте просечна зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци и одређује се у висини 65 одсто од основа за накнаду зараде. Послодавац може исплатити и већи износ запосленом, уколико се тако уговори колективним уговором, или уговором о раду - саопштило је министарство.