ПРИОРИТЕТ при укључивању у мере активне политике запошљавања имаће млади до 30 година, радници који су технолошки вишак, а старији су од 50 година, те они без квалификација и нискоквалификовани. У фокусу локалне самоуправе ће бити још Роми, особе које су у евиденцији НСЗ дуже од 12 месеци, жене, самохрани родитељи, супружници из породица у којима ниједан брачни друг не привређује, особе са инвалидитетом и радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади у домском смештају, те хранитељским и старатељским породицама... Неће бити запостављене ни жртве породичног насиља, родитељи деце са сметњама у развоју и расељени на територији Јагодине.

Све поменуте категорије су обухваћене Локалним акционим планом запошљавања за ову годину, који су одборници Скупштине града под Белицом усвојили на јуче оржаној седници.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Палма из Беча доводи још једну компанију у Јагодину: Аустријски Шибел у марту почиње изградњу фабрике

Како је наглашено, реч је о програму који представља нову меру локалне самоуправе, са циљем радног ангажовања у јавном и приватном сектору око 300 незапослених. Наиме, лане је у евиденцији јагодинска Филијале НСЗ било 8.588 имене, међу којима је највише, чак 2.706 особа са првим степеном стручне спреме. У старосном добу између 55 и 59 година је 1.115 незапослених, а 247 су са инвалидитетом, 208 расељених и 193 оних који се изјашњавају као Роми. Кад је реч о дужини чекања на радно место, чак 1.685 њих има "стаж" дужи од деценије.

У наставку седнице, одборници су се сложили и са предлогом да регистрована пољопривредна газдинства током једне године имају право на субвенционисање камате само на један кредит, који не може бити већи од милион динара.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Одлучено у Јагодини: Помоћ трудницама и оболелим од карцинома

Разматрајући предлог Одлуке о мерама за заштиту од буке и акустичког зонирања, изгласане су граничне вредности у више градских зона, те прописане висине казни за прекршиоце. Привредно друштво, предузеће или друго правно лице, на пример, ако емитује прекомерну буку платиће новчану казну у распону од 250.000 до 500.000 динара...

ЗАМАХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ЗАРАД развијања пољопривредне производње и задржавања младих у руралим срединама, изградили смо инфраструктуру по селима, реновирали школе, обезбедили бесплатан аутобуски превоз и бесплатне пијачне тезге за пољопривредне произвођаче. Истовремено, домаћине смо ослободили пореза на пољопривредно и шумско земљиште, а Скупштина је усвојила и ослобађање од плаћања такса на пољопривредне машине и прикључна возила приликом регистрације - наглашава градоначелник Јагодине Ратко Стевановић.