ПОКРАЈИНСКИ завод за заштиту природе (ПЗЗП), Покрајинска инспекција за заштиту животне средине и полиција у Суботици, пронашли су у Суботици строго заштићене врсте птица које су држане противзаконито. Пронађена је укупно 21 јединка птица певачица, од чега 12 чешљугара, четири чишка, исто толико копљарки и једна жутарица.

Против особе која је држала ове птице, покренут је одговарајући поступак пред надлежним правосудним органима.

Строго заштићене врсте пронађене 15. јануара, одузете су од особе која их држала у заробљеништву. После тога су, како наводе у Покрајинском заводу за заштиту природе, привремено збринуте у прихватилишту за дивље животиње ЗОО врта на Палићу, до пуштања у природу.

Покрајински завод за заштиту природе наглашава да је на основу Закона о заштити природе забрањено заробљавати дивље строго заштићене врсте које живе у природи.

Прочитајте још - Заштићена птица угинула у кавезу за пацове

- Овакав случај је део веома великог, масовног хватања дивљих птица певачица у природи, које се потом продају ради држања у заробљеништву – наводе у ПЗЗП. - У неким деловима Србије, а нарочито у околним земљама, некен врсте птица певачица се држао као украс ради песме, нарочито чешљугари, или ради укрштања са неким другим врстама које су им генетски сличне. При томе се женке неимлосрдно одстрањују, а такође огроман број ухваћених јединки страда пре него буду способне за размножавање.

Фото ПЗЗП

С обзиром на то да се птице певаћице илегално хватају у јатима, за време хладног периода и помоћу мрежа, ПЗЗП позива све који се задржавају у природи да овакве појаве пријаве на број телефона 021/4896-306, као и оне који дивље птице незаконито држе у кавезима.