У НАМЕРИ да значајније побољша квалитет превоза путника, истовремено водећи рачуна о заштити животне средине, ЈГСП "Нови Сад" је недавно пустило у саобраћај 13 нових аутобуса на компримовани природни гас (ЦНГ), а нове испоруке возила, које ће умногоме обновити возни парк тог предузећа, очекују се током идуће године.

Зато је градски превозник од Скупштина града затражио да на седници заказаној за понедељак одобри услове за задуживање, како би са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) могао да закључи уговор о зајму, вредан седам милиона евра, ради набавке 30 нових аутобуса с погоном на ЦНГ.

Кроз тај инвестициони пројекат ће идуће године бити купљено 25 соло и пет зглобних аутобуса, такође с погоном на ЦНГ.

- Предузеће је у 2019. години набавило осам миди и 13 соло аутобуса с погоном на ЦНГ и спровело поступак јавне набавке за 30 соло и 20 зглобних аутобуса, чији је рок испоруке март 2020. године - прецизирано је у образложењу предлога одлуке који ће се у понедељак наћи пред одборницима.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Вучевић представио премијерима Србије и Словеније радове у „Кинеској четврти“ у Новом Саду (ФОТО)


Када се том броју од 71 аутобуса, чија се набавка финансира из овогодишњег буџета Града у износу од две милијарде динара, придодају ових 30 који ће бити набављени уз помоћ кредита ЕБРД, возни парк ЈГСП биће обновљен за укупно 101 возило, чиме се смањује "старосна структура" аутобуса са садашњих 13,7 на 6,7 година.

Прописима је предвиђено да предузеће може да се задужи код пословних банака или других финансијских организација, ради финансирања развојних пројеката, ако износ укупног дугорочног задуживања не прелази половину укупно остварених прихода у претходној години. Износ главнице и камате, који доспева у свакој години на сва дугорочна задужења, не може да пређе десет одсто укупних прихода.

ЈГСП "Нови Сад" је лане имао приход мало већи од 2,95 милијарди динара, а износ главнице и камате који доспева сваке године није већи од десет одсто.


УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА

РОК отплате зајма од седам милиона евра је седам година, са периодом почека од 12 месеци. Променљива каматна стопа је 2,2 процента, а једнократна накнада за обраду кредита износи 70.000 евра (биће надокнађена из тог кредита). Трошкови припреме документације су 25.000 евра.


ВЕТЕРАНИ

ЈГСП располаже са 267 аутобуса, од којих је 185 соло, 69 зглобних и 13 мини. Тренутно 196 аутобуса старије од десет година, а 72 возила међу њима "газе" трећу деценију. Претходних месеци је између 67 и 78 аутобуса било неисправно.