ОДЛУКУ о преузимању оснивачких права над укупно 47 здравствених установа у АП Војводини, од којих су 44 дома здравља и три завода, донела је јуче Покрајинска влада која је истовремено именовала вршиоце дужности директора тих установа примарне здравствене заштите.


Та одлука донета је у складу са новим Законом о здравственој заштити, којим је предвиђено да АП Војводина преузме оснивачка права над здравственим установама које обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите (осим апотеке), које су основане на територији Покрајине, а над којима је оснивачка права до сада имала јединица локалне самоуправе.


- Захваљујући донетим прописима моћи ћемо убудуће да, са једног места, тачно и прецизно управљамо здравственим системом - изјавио је за "Новости" покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић, напомињући да је надлежности над примарном здравственом заштитом на територији централне Србије преузело ресорно министарство.


Образлажући разлоге за усвајање одговарајућих измена закона и доношење те покрајинске одлуке, он је истакао да су од 2008. године, када су домови здравља дати у надлежност локалним властима, били отежани услови рада на том нивоу здравствене заштите, што је довело до непоштовања финансијске дисциплине, неусклађености са остала два нивоа и пада квалитета здравствене заштите у земљи.

Прочитајте још: Спајање болница и домова здравља

- У наредном периоду, за четири до шест месеци, требало би да буду завршени послови око регистрација према новом оснивачком акту, да се именују нови управни и надзорни одбори тих здравствених установа и обаве све друге формалности како бисмо добили оптималну мрежу здравствених установа у Војводини и на нивоу целе Србије.

Гојковић је нагласио да је тим законским прописима предвиђена максимална одговорност за пацијенте као и да ће највећа посвећеност превентиви бити кључно у будућем раду домова здравља.


- Морамо да унапредимо кадровски потенцијал, да унапредимо рад лекара у домовима здравља и да се ту грађанима пружа највећи део здравствених услуга. Посебно инсистирамо на томе да се што пре поправи наоко лош однос између лекара опште праксе и грађана.


Фото Д.Дозет

Такође, да наставимо опремање тих установа - поручио је Гојковић.

Одлука Покрајинске владе донета је и у складу су са раније усвојеном одлуком о преношењу одређених овлашћења у области здравства која има Скупштина Војводине на Покрајинску владу.

За вршење права и обавеза оснивача над домовима здравља средства су планирана у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину.


И ЗАВОДИ ПОД ИСТОМ КАПОМ

ПОД "капу" Покрајине прешли су и Завод за здравствену заштиту студената, Завод за здравствену заштиту радника и Завод за хитну медицинску помоћ. Све три установе су у Новом Саду.