У ЈКП "Чистоћа" осетан је недостатак радне снаге на пословима уклањања дивљих депонија, прању контејнерских места на територији града, те је ово градско предузеће расписало јавну набавку којом тражи фирму за обављање ових послова.

Потребни су им, наиме, радници за ручно и машинско сакупљање кабастог и грађевинског отпада и утовар у камионе, као и прање места на којима су постављени подземни контејнери. "Чистоћа" је спремна да из сопственог буџета закључи уговор на износ од 40 милиона динара без ПДВ.

Тренутно на тим пословима, како за "Новости" наводе у "Чистоћи", учествује нешто више од 20 људи што је, напомињу минималан број с обзиром на то да дивље депоније настају свакодневно.

- Веће ангажовање радника на овим пословима тренутно би довело до немогућности да редовно обављају програмске активности из надлежности нашег предузећа - објашњавају у "Чистоћи". - Из тог разлога је неопходно да се на овим пословима ангажује додатна радна снага. Понуђач ће морати да испуни све тражене услове и критеријуме и на најбољи и најоптималнији начин одради посао. Ми не одређујемо колико ће радника бити упослено да обаве тај посао.

Дневно се, како даље наводе у "Чистоћи", на територији Новог Сада уклони око 50 мањих дивљих депонија, а по налогу инспекције, отпад уклањају са 20 до 30 дивљих депонија по граду.

Прочитајте још - "Чистоћи" недостају чистачи

Фирма која буде изабрана путем јавне набавке која је отворена до 17. децембра, односно њени радници, како се наводи у конкурсној документацији послове у вези са хигијеном обављаће према потребама и динамици "Чистоће". Од изабраног понуђача се захтева да има радно ангажоване минимално једног руковаоца радним машинама и два возача "Ц" категорије. Још се напомиње да би радници требало да буду спремни да обављају физички захтевне послове.

АПЕЛ

ИЗ "Чистоће" апелују на суграђане да отпад одлажу у контејнере и друге посуде намењено за то, као и да правилно одлажу крупни и кабасти отпад.