ПРОТИВ града Новог Сада, од почетка године покренута су укупно 1.734 парнична поступка, што је за 259 случајева мање него лане. Табак су пресавијали и грађани и правна лица, али у највећем броју случајева, чак 580, тужбе се односе на накнаду штете због уједа паса луталица.

Предочавајући ове податке, Лидија Јарамаз Лисица, градски правобранилац, даље наводи да се 576 тужби односи на накнаду штете због упада у рупу, у 172 случаја се тражи накнада штете због пада на леду, а 44 тужбе су поднете због упада у шахт.

На име накнаде штете, "уједени" траже од 90.000 до пола милиона динара, колико се наводи и у одштетним захтевима за упадање у шахт, за упаде у рупу потражују од 90.000 динара до нешто више од милион динара, а због пада на лед од 90.000 динара до 459.000 динара.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ПРИЈАВЕ ЗБОГ “УЈЕДА ПАСА”: Сами себе повређивали па су онда тужили град

- Против установа чији је оснивач Град Нови Сад, а које се финансирају из градског буџета, тужбе се најчешће подносе против основних школа ради накнаде нематеријалне штете због повреде на часу - наводи Лидија Јарамаз Лисица. - Затим против Предшколске установе "Радосно детињство" због накнаде штете услед повреде у вртићу, као и због радних спорова. Исплаћене суме за штету се крећу у распону од 60.000 до 80.000 динара.

Када је реч о мирном решавању спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња, Комисији су од почетка године до 20. новембра упућена 263 захтева, а 621 се односи на одштету услед пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду.

- Од укупно запримљена 884 захтева, а на основу мишљења Комисије, закључено је 857 споразума о вансудском поравнању - предочава градски правобранилац. - Са 27 оштећених који су поднели захтев није закључен овај споразум, јер документација коју су приложили не указује на то да је до повреде дошло на начин како су то описали у захтеву за мирно решење спора.


УЗЕЛИ ОД 50.000 ДО 80.000 ДИНАРА

ПРЕМА извештају о раду Правобранилаштва за 2018. годину, Комисији су у тој години упућена 263 захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете због уједа напуштених животиња, а споразум о вансудском поравнању је склопљен у 251 случају. Примљена су и 443 захтева оних који су упали у рупу, шахт или се оклизнули на снегу и леду, а склопљено је 419 споразума. Висина исплаћене новчане накнаде се креће од 50.000 до 80.000 динара.