ТУРИСТИ и остали намерници који ће од 1. јануара идуће године боравити у неком од смештајних објеката на територији Горњег Милановца ће бити обавезни да плаћају боравишну таксу од 80 динара дневно.

Како је одлучило овдашње Општинско веће, наплату ће обављати одговорна лица из објеката у којима ће бити смештени, а новац ће се потом "сливати" на рачун општинског буџета. Предвиђени су, међутим, и изузеци - да, уместо туриста, надокнаду плаћају сами угоститељи, ако су власници смештајних објеката домаће радиности, или оних на селу до укупно 30 лежајева, односно до 20 камп-парцела. Они ће таксу измиривати на годишњем нивоу, у износу који ће утврђивати Општинска управа, сходно категоризацији смештајних објеката.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ: Нема више скривених трошкова 

- Боравишне таксе су ослобођена деца до седам година, пацијенти упућени на бањско и климатско лечење, особе са инвалидитетом од најмање 70 одсто, војни инвалиди од прве до пете групе, слепе и особе оболеле од дистрофије, параплегије и квадриплегије, парализе, мултиплекс склерозе, те ометени у развоју и њихови пратиоци.

Ништа неће плаћати ни ученици, односно студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај због спортско-рекреативних и других активности по програму надлежног министарства, страни држављани за које је то регулисано међународним споразумима, али и сви који у поменутом смештају бораве непрекидно дуже од 30 дана. Половину таксе плаћају деца од седам до 15 година - прецизирано је одлуком Већа коју су предложили начелник Одељења за локални економски развој и инвестиције Душица Нешовић и начелник Општинске управе Дејан Вељовић.