Приходи у буџет Града Кикинде увећани су за износ трансфера и донација, тако да градска каса ове године уместо раније планираних 2,6 милијарди динара има 3,1 милијарду динара. Овакав извештај усвојили су одборници Градске скупштине на седници одржаној у среду.

Одборници су усвојили и одлуку о задуживању Града ради финансирања капиталних инвестиција за градњу фабрике воде. Одлуком је одобрено задуживање Града за износ до 500 милиона динара, а новац ће бити наменски коришћен за изградњу нових постројења за пречишћавање пијаће воде у селима и изградњу производне хале за инвеститоре.

Како је предвиђено, уговор о кредиту са пословном банком биће закључен у зависности од тржишних услова са роком отплате до 15 година и грејс периодом до три године.

Прочитајте још - Кикинда: Из бунара биће више чисте воде

- Ово је начин да се реши питање снабдевања здравом водом за пиће на целом подручју града, дакле и у граду и у селима. Можда је могло и другачије, али се нико раније није сетио да, на пример, део средстава од рудне ренте определи за ову намену и да се реши бар део проблема. Рудна рента ранијих година била је много виша - одговорила је одборница СНС Милица Трипиновић Попов на питање одборника ЛСВ да ли је кредитно задуживање могло да се избегне.

Секретарка Секретаријата за финансије Снежана Ковачевић, навела је да су у првих девет месеци реализовани приходи и примања и пренета средства из буџета и осталих извора у износу од 1.872.000.000 динара или 59,3 одсто у односу на првобитни план.

- За инвестиције смо издвојили око милијарду динара, што је највећи износ досад. Завршена је изградња недостајућих садржаја на граничном прелазу са Румунијом Наково - Лунга и за тај посао је издвојено 90.000.000 динара. За изградњу моста и приступне стазе на Старом језеру уложено је 17.000.000 динара, а у паркинг код Спортског центра "Језеро" и маске на објекту додатних 11.000.000 - набројао је најзначајнија улагања Миливој Лињачки, члан Градског већа.

НОВЕ НАГРАДЕ

Одборници су одлучили да највише градско признање буде Награда града Кикинде. Установљена су и градска признања, а названа су по именима знаменитих Кикинђана: Јована Ћирилова, др Павла Кенђелца, Стефана Бона, Нике Миркова, др Ранка Петровића и Меланије Николић Гаичић.